Afbeelding
Foto: Esdor van Elten

Politieke Stellingname: stem op Onafhankelijk Delft, want ...

Politiek

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

Onafhankelijk Delft voert uit wat we de burgers beloven en toezeggen. De meeste partijen hebben een prachtig partijprogramma en vertellen in verkiezingstijd mooie verhalen. Deze worden weer vergeten als u uw stem hebt uitgebracht. Onafhankelijk Delft doet wat zij u belooft en staat klaar om de helaas veel te grote groep minder bedeelden in onze stad te helpen, daar waar nodig.
Door de decentralisatie hebben gemeenten steeds meer verantwoordelijkheden gekregen van het rijk. Heel veel burgers beseffen niet hoe belangrijk deze verkiezingen zijn. U schrikt als u leest waar het allemaal om gaat, u wil toch niet dat onbekwame mensen, die niet begaan zijn met onze stad een beslissing nemen over uw buurt, uw veiligheid? Er worden beslissingen genomen over de gemeentebelasting, het huisvuil, de jeugdzorg, hoe de woningnood opheffen, de uitkeringen, de statushouders. Allemaal heel belangrijke zaken die grote invloed hebben op uw dagelijks leven. Wij willen serieus genomen worden en inspraak hebben in de besluiten die onze burgemeester en wethouders nemen voor de stad. Uw stem hebben wij hierbij nodig. Met uw hulp geeft u ons een grotere stem.
Zo zal Onafhankelijk Delft pleiten voor een wethouder die de sport een warm hart toedraagt. De afgelopen 4 jaar is er geen aandacht geweest voor recreatie. Er is grote nood bij veel sportverenigingen. Het onderhoud is ondermaats, er dient onderzocht te worden waar er kunstgrasvelden aangelegd moeten worden. Kijk naar de Wippolder, er is daar zeker een kunstgrasveld nodig. Ook moet er een volwaardig zwembad komen, schoolzwemmen moet terug in het leerrooster. Waterpolo en wedstrijdzwemmen moeten in ere gehouden worden. Onderhoud van de sportvelden is direct nodig, met name de voetbal- en tennisvelden zijn verwaarloosd. Gymzalen hebben een renovatie nodig. Sport is belangrijk en stimulatie is onontbeerlijk. Er zijn bijna geen buurthuizen meer. Waar moeten de kinderen naar toe? Kinderen dienen een keus te hebben om een sport uit te oefenen waar ze zich prettig bij voelen, waar ze zich voor in willen zetten.
De ouderenzorg is een grote zorg voor Onafhankelijk Delft. Het is een feit dat onze verzorgingsstaat ontmanteld is. De politiek is niet met een alternatief gekomen. Ouderen dienen zelf te zorgen voor een geschikte plek om te wonen. Het is per direct nodig om woon/zorgcomplexen te realiseren waar ouderen zelfstandig kunnen wonen zonder dat er direct sprake is van een verzorging/verpleegtehuis. Er dienen nieuwe woonconcepten ontworpen te worden om de nieuwe generatie senioren te huisvesten.
Wij gaan ons inzetten voor een preventieve PSA-test. Waarmee prostaatkanker in een vroeg stadium opgespoord kan worden. Wij gaan een pilot bevolkingsonderzoek promoten bij het Rijk opdat deze test standaard voor mannen boven de 55 in het basispakket opgenomen gaat worden.
Mooie woorden, maar geen mooie praatjes: want bij Onafhankelijk Delft vullen praatjes wel gaatjes. De landelijke politiek blijft beloven en komt niks na. Dit willen wij niet, wij willen gemeentepolitiek los van de landelijke politiek. Daarom is het belangrijk lokaal te stemmen, stem voor uw stad, stem voor Delft. Stem voor Onafhankelijk Delft.

!