Bart Smals is trots op zijn wethouderskandidaat Hatte van der Wouden
Bart Smals is trots op zijn wethouderskandidaat Hatte van der Wouden

"Het gaat uiteindelijk om de mensen in de stad"

Politiek

Hatte van der Woude is al een aantal jaren actief geweest in de Delftse stadspolitiek. Na een dik jaar op de achtergrond stelt zij zich nu namens haar partij, de VVD, beschikbaar als kandidaat-wethouder: "Ik luister graag, zoek de verbinding, en durf knopen door te hakken."

VVD-fractievoorzitter Bart Smals is trots dat hij Hatte mag voordragen als kandidaat: "We hebben destijds in volle overtuiging de motie gesteund die stelt dat we vooraf met goede gekwalificeerde kandidaten voor de functie komen. Toen Lennart Harpe aangaf na de verkiezingen niet terug te willen komen zijn we op zoek gegaan naar een goede opvolger, en wij zijn er van overtuigd dat Hatte méér dan geschikt is. Ze heeft ervaring in het sociale domein en is heel goed in staat om samen te werken. Ze heeft de steun van de fractie, al is het natuurlijk wel zo dat de nieuwe fractie van ná de verkiezingen uiteindelijk bepalend is." Hatte zelf was verrast toen haar partij aan haar vroeg om kandidaat te worden: "Ik vind het een enorme eer."

Ideale stad
Zoals haar voornaam al een beetje verraadt: Hatte heeft Friese wortels. Ze is in haar leven al heel wat keren verhuisd en heeft zelfs zes jaar in Vietnam en Singapore gewoond en gewerkt. "Dat waren leerzame jaren, maar uiteindelijk hebben we er voor gekozen om toch weer naar Nederland te komen. Sinds 2003 woon ik met mijn gezin in Delft en het is echt mijn aangenomen thuis geworden. Ik heb nog nooit ergens zo lang gewoond. Delft is echt de ideale stad voor mij. Een perfect formaat, je hebt er alles, en zelfs met slecht weer is de stad mooi." Van 2007 tot 2017 werkte Hatte bij de Haagse Hogeschool in diverse functies, onder andere als onderzoeker op het gebied van innovatiemanagement, docent internationalisering en als beleidsmedewerker. Op dit moment is zij werkzaam als beleidsadviseur op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Verantwoordelijkheid
In 2009 werd Hatte in Delft politiek actief. "Politieke interesse is er al vanaf mijn studietijd", benadrukt zij. Toen ik in Amsterdam woonde had ik bijvoorbeeld veel interesse voor alles wat met veiligheid te maken heeft, niet in het minst omdat ik zelf meerdere malen slachtoffer van criminaliteit was." Vanuit haar achtergrond was voor Hatte de keus voor de VVD logisch: "Mijn vader had als credo: neem je lot in eigen handen. Dat is altijd mijn levenshouding geweest en ik vind dat de VVD dat het beste uitdraagt: je moet niet verwachten dat de overheid alles oplost, maar zelf de verantwoordelijkheid nemen. Ook als het tegenzit. Tegelijkertijd: mensen die dat echt nodig hebben, die moet je ook helpen." In 2010 was Hatte commissielid en schreef zij mee aan het verkiezingsprogramma van de VVD. Toen Leja van der Hoek in 2012 stopte als raadslid nam Hatte haar plaats in. "Ik heb me als raadslid veel bezig gehouden met het sociale domein, maar ook met vluchtelingen/statushouders, radicalisering, onderwijs, wonen, wijken en veiligheid. In 2016 verliet zij de gemeentepolitiek om zich geheel aan haar nieuwe baan bij het ministerie te kunnen wijden.

Sociaal domein
En nu wil zij dus wethouder worden. Wat maakt haar geschikt? "Om te beginnen ben ik goed in luisteren: informatie verzamelen. Daarnaast zoek ik graag de verbinding. Ook met andere partijen. Draagvlak creëren, samenwerking initiëren, ik heb er veel ervaring mee. Ik heb de neiging om gedegen te zijn. Ik zet me 200% in. Ik kan goed tegen kritiek en durf ook knopen door te hakken." Hoewel Hatte zich multi-inzetbaar acht, zou ze als wethouder toch graag weer kiezen voor het sociaal domein in haar portefeuille: "Er is veel veranderd in het sociaal domein. En ten goede. Toch zou ik daar graag nog wat beter naar willen kijken: belandt de zorg wel op de juiste plek? Wordt zorggeld goed besteed? Daarnaast zou ik ook wel wat willen doen aan het veiligheidsgevoel in Delft. Met name in een aantal wijken is dat best laag." Wanneer is een eventueel wethouderschap geslaagd? "Als de euro's op de goede plek liggen. Maar tegelijkertijd: als mensen zich ná de komende raadsperiode slechter voelen dan nu, dan is mijn wethouderschap mislukt. Want uiteindelijk gaat het om de mensen in de stad."

CV
Beleidsadviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken
– Gemeenteraadslid in Delft, portefeuilles wonen, (jeugd)zorg, werk, onderwijs, sport, veiligheid
– Senior beleidsadviseur masteropleidingen De Haagse Hogeschool
– Raadscommissielid veiligheid, duurzaamheid, wonen,(jeugd)zorg, werk
– Beleidsmedewerker en docent internationalisering De Haagse Hogeschool
– Lectoraatslid/Onderzoeker innovatiemanagement in het MKB bij De Haagse Hogeschool
– (Vietnam) Research consultant en journalist voor olie-en gasindustrie en diverse andere industriesectoren

!