Hoe denken de partijen over het huidige Delftse parkeerbeleid? (foto: Archief/Jesper Neeleman)
Hoe denken de partijen over het huidige Delftse parkeerbeleid? (foto: Archief/Jesper Neeleman)

Politieke stellingname

Politiek

In de aanloop naar de verkiezingen laat Delft op Zondag wekelijks de politieke partijen in Delft aan het woord. Aan de hand van een aantal stellingen kunnen zij hun visie op Delft en hun plannen voor de stad geven. Vandaag stelling 2: het parkeerbeleid moet op de schop


CDA,
Rob van Woudenberg:

Delft is de afgelopen jaren een van de duurste gemeenten geworden om te parkeren. Parkeertarieven, ook in de parkeergarages, moeten daarom de komende jaren niet verder stijgen. Het Delftse parkeerbeleid moet erop gericht zijn dat er efficiënt gebruik wordt gemaakt van de beschikbare parkeerplekken. Nu is het in sommige parkeerterreinen bijna onmogelijk om een parkeerplek te vinden, terwijl in andere delen van de stad volop plek is. Het CDA wil met speciale parkeerproducten het parkeren meer spreiden, zodat er een gelijkmatiger bezetting van parkeerplaatsen is. Speciale aandacht vraagt het CDA voor mantelzorgers: zij moeten goedkoop en dichtbij de plek waar zij mantelzorg verlenen kunnen parkeren. Voor (te) veel bezoekers van Delft is het onduidelijk waar je in Delft kunt parkeren en hoe je in de binnenstad kunt komen. Gevolg is dat zij onnodig ronddolen, per ongeluk de autoluwe binnenstad binnenrijden of achteraf een boete krijgen omdat zij onbewust verkeerd geparkeerd stonden. Het CDA wil daarom dat rondom de binnenstad nog duidelijker wordt aangegeven waar beschikbare parkeerplekken zijn. Daarmee voelen bezoekers zich meer welkom.

ChristenUnie Delft,
Joëlle Gooijer:

De ChristenUnie ondersteunt het parkeerbeleid in hoofdlijnen. Dat betekent: bezoekers aan de binnenstad parkeren in de garages of betaalde parkeerterreinen, bewoners parkeren dicht bij hun woning. En we willen alleen vergunning parkeren als er een capaciteitsprobleem is, op tijden dat er een probleem is én wanneer er voldoende draagvlak is onder bewoners. Daarom zijn we niet gelukkig met een starttijd van 12.00u voor de woonwijken rond het centrum: Tussen 12.00u en 16.00u is er geen parkeerprobleem, maar we dwingen bijvoorbeeld mantelzorgers of thuiszorgmedewerkers om te betalen om zorg te verlenen. Ook winkeliers in deze gebieden hebben het lastiger. Er bleek geen meerderheid voor ons voorstel om de starttijd aan te passen. Ook ons voorstel om op zondag om betaald parkeren om 13.00u te laten ingaan in plaats van 12:00u kreeg helaas geen meerderheid. Daardoor komen (oudere) kerkgangers nogal eens in de knel. Wel is het goed dat inwoners tegenwoordig hun bezoekersuren kunnen bewaren of uren bij kunnen kopen. We hebben daarnaast gepleit voor oplossingen voor (bijv. sport- en muziek-) verenigingen in vergunning gebieden. Ons parkeerbeleid mag er niet toe leiden dat hun activiteiten gefrustreerd worden. Daarom zijn we blij dat de wethouder binnenkort komt met een voorstel voor een verenigings-parkeer-product.

D66 Delft:
Christine Bel:

Goede parkeermogelijkheden voor auto én fiets zijn onmisbaar voor de bereikbaarheid van de stad. Regulering van parkeren (in overleg met de buurt) is noodzakelijk om parkeerdruk te verlichten. In de binnenstad wil D66 auto's van algemene bezoekers in de parkeergarages laten parkeren en de parkeerplekken op straat reserveren en betaalbaar houden voor bewoners en hun bezoekers. In nieuwe wijken, zoals de Spoorzone, willen we parkeerplekken voor bewoners juist zoveel mogelijk inpandig aanleggen. D66 wil milieuvriendelijker auto's en autodelen stimuleren en anticiperen op ontwikkelingen van dalend autobezit. Delft is daarnaast een fietsstad bij uitstek. D66 wil dat iedereen die zijn fiets langer dan eventjes parkeert veilig en vast moet kunnen maken. Langdurig gestalde fietsen ziet D66 bij voorkeur inpandig. 'Flits'parkeren van fietsen bij winkels moet dicht bij de bestemming kunnen. D66 wil dat we in Delft weesfietsen sneller verwijderen. D66 vindt dat alle bezoekers van het station hun fiets veilig moeten kunnen stallen in het stationsgebied. Kort parkeren kan wat D66 betreft gratis en dichtbij. D66 ziet dat vooral in drukke woonwijken het parkeren van de fiets vaak een probleem is. Op straatniveau moet worden gekeken naar de behoefte van de bewoners om hun fiets in de openbare ruimte te stallen. Als er in een bepaald gebied teveel fietsen zijn met onvoldoende stallingsruimte, moet de gemeente fietsparkeerplekken aanleggen.

GroenLinks,
Frank van Vliet:

GroenLinks wil een aangename buitenruimte voor iedereen met veel groen en ruimte om te spelen, en natuurlijk schone lucht. Dat betekent dat we auto's zoveel mogelijk in de parkeergarages zetten. Nu staan deze garages door de week voor een groot deel leeg. Dat is zonde. Daarom wil GroenLinks dat het parkeren in garages goedkoper is dan parkeren op straat, ook voor vergunninghouders en hun bezoekers. Wie zijn auto in de garage zet en bereid is om een stukje te lopen naar zijn voordeur, is dus goedkoper uit. Degene die liever zijn auto voor de deur wil zetten in de openbare ruimte is wat duurder uit. De straten in Delft wil GroenLinks inrichten vanuit de voetganger (kinderen!) en de fietser. Omdat er een tekort is aan fietsparkeerplekken, wil GroenLinks autoparkeerplaatsen omvormen in fietsparkeerplekken (1 auto = 12 fietsen!). De autoluwe binnenstad wordt verder uitgebreid, bijvoorbeeld met de oostzijde van het Vrouwjuttenland, de Oude Delft of straten aan de oostzijde van de stad. Dit kan als er voldoende plek is in de garages. Om het aantal auto's te verminderen wil GroenLinks autodelen stimuleren en ook de bouw van woningen zonder parkeerplaats of parkeervergunning. Als er voldoende draagvlak is onder de bewoners van een straat, dan mogen mensen hun straat in de zomermaanden inrichten als leefstraat, zonder auto's.

Onafhankelijk Delft,
Martin Stoelinga:

Parkeerbeleid moet weer kostendekkend en dus goedkoper worden. Nu wordt er winst gemaakt op parkeren. De tarieven en winst zullen sluipenderwijs jaarlijks extra toenemen. We willen ook op straat af van al dat zoekverkeer naar een vrij plekje. Daarom willen we het éérste uur parkeren in de gemeentelijke parkeergarages gratis maken. Op straat moet wel gelijk betaald worden. Dit kan bekostigd worden uit het goed gevulde Ondernemersfonds. Bewoners uit de Binnenstad en Olofsbuurt mogen tegen flink gereduceerd tarief in de Prinsenhofgarage in de Spoorzone parkeren. Parkeerwachters moeten eerder behulpzaam zijn, dan direct te bekeuren. Voorts moeten de parkeertijden in alle wijken overal hetzelfde zijn. Ook de zondag moet aan het vergunning parkeren toegevoegd worden. Tevens willen we dat de Binnenwatersloot, Peperstraat en Breestraat autoluw worden. Dit zijn nu chaotische verkeersriolen. Dit moeten aantrekkelijke wandel en fietsroutes worden. Daarom willen we per direct alle scheurende bezorgbrommers verbieden: alleen volledig elektrisch vervoer nog in de binnenstad. We moeten burgers meer verlokken met de fiets te gaan. Daarom willen we die gevaarlijke tweerichtingen fietspaden afschaffen. Als meer mensen met de fiets gaan, zijn er minder dure parkeergarages nodig. In de Hoven moet daarom een grote overdekte en bewaakte fietsenstalling terugkomen. We willen met een directe Tramverbinding ook veel meer bezoekers uit Rotterdam Noord trekken.

PvdA,
Willy Tiekstra:

Het parkeerbeleid hoeft bepaald niet helemaal op de schop, maar het mag allemaal nog wel wat klantvriendelijker in Delft. De gemeente is daar ook mee bezig, vooral ook omdat wij als PvdA daar extra aandacht voor hebben gevraagd. De bezoekersuren bijvoorbeeld, kunnen nu per 200 uur worden gekocht. Wanneer ze midden in het jaar op zijn, kan je er ook weer bijkopen. Bewoners die veel bezoek hebben, kunnen zelfs 600 uur in één keer kopen. Maak je die uren achteraf niet op, dan blijven ze toch geldig. Dat is eerlijk én klantvriendelijk. Maar ook op straat mag het wel wat beter. Regelmatig zie je zoekende automobilisten, zeker in en om het centrum. We hebben moderne centraal gelegen parkeergarages, waar je tegen een normaal tarief terecht kunt. Als we er met duidelijke borden voor zorgen dat dagjesmensen en toeristen ook echt in die parkeergarages parkeren, houden we op straat de parkeerplaatsen vrij voor de bewoners en hun bezoek. Tot slot: als blijkt dat door de scanauto het parkeerbeleid meer geld oplevert (niet alleen vanwege meer boetes, maar ook omdat er minder parkeerwachters nodig zijn), dan is het wel zo eerlijk als bijvoorbeeld het tarief voor de parkeervergunning omlaag gaat of op zijn minst gelijk blijft. Kortom, het parkeerbeleid is goed. Maar blijf altijd kijken waar het beter of goedkoper kan!

SP Delft,
Lieke van Rossum:

Nee. De regel dat er alleen betaald autoparkeren ingevoerd wordt als de meerderheid van een buurt dat wil, is een goede. Maar dat betekent niet dat er niets meer verbeterd kan worden wat betreft parkeren! De SP wil bijvoorbeeld dat het fietsers in Delft makkelijker en veiliger gemaakt wordt. Er moeten dus voldoende fietsenstallingen geplaatst worden. Ook willen we dat er gauw een oplossing komt voor sport- en muziekverenigingen die gebruik moeten maken van betaald parkeren. En daarnaast heel belangrijk: onveilige verkeerssituaties in kaart brengen en oplossen en zorgen voor goed openbaar vervoer. Dat een buslijn geen winst maakt, is geen reden om hem op te heffen.

Stadsbelangen,
Bram Stoop:

Stadsbelangen Delft vindt dat voor vergunning- en straat autoparkeren, weer moet worden overgegaan op het gesloten circuit dat enkele jaren gelden werd afgeschaft. Met kostendekkende tarieven. De tarieven in de parkeergarages zijn te hoog in vergelijking met andere steden, waar men enige uren gratis of goedkoper kan parkeren. Een voorbeeld van hoe het wel kan, is de parkeergarage In de Hoven, waar men de eerste 3 uur gratis kan parkeren. Investeren in (bewaakte) fietsvoorzieningen waar tegen betaling de fiets kan worden geparkeerd is daarnaast noodzakelijk. Dergelijke voorzieningen zorgen ook voor vermindering van fietsendiefstal. Een hardnekkig probleem in Delft.

STIP,
Michelle Corten:

Het parkeerbeleid moet op de schop, want het is niet meer van deze tijd. We bouwen nog erg veel parkeerplaatsen terwijl het autogebruik daalt en we juist levendige straten willen zonder zoekverkeer. We accepteren in Delft dat de auto niet altijd voor de deur kan staan. Het ov en de (elektrische) fiets bieden een steeds beter alternatief voor de auto. STIP wil actief inzetten op het stimuleren van deelauto's, zelfrijdende auto's en CO2 neutrale auto's. Dit doen we onder andere door deze voorrang te geven op een parkeervergunning wanneer auto's duurzamer zijn. We bieden aantrekkelijke tarieven voor parkeergarages en op termijn willen we af van het straatparkeren in de binnenstad. Het openbaar vervoer in de stad wordt verder verbeterd zodat dit een nog beter alternatief is voor de auto. Zo zetten we in op vraaggestuurd ov, waardoor je niet beperkt bent door bushaltes.

VVD,
Bart Smals:

Het parkeerbeleid moet vooral blijven aansluiten bij de eisen van deze tijd. Over uitbreiding van betaald parkeergebied en het gebruik van parkeernormen bij nieuwbouw is steeds discussie. De VVD wil een helder en uitlegbaar parkeerbeleid, ook voor bezoekers van de stad. En de auto is geen melkkoe! Parkeertarieven moeten en kunnen drastisch omlaag. Veel mensen hebben hun auto gewoon nodig om naar hun werk te komen. Wel wil de VVD dat juiste parkeerder op de juiste plek parkeert: bewoners en hun bezoek parkeren voor de deur en bezoekers van de stad parkeren in de parkeergarages. Daar zijn deze garages voor gebouwd. Met de nieuwe parkeergarage op de Spoorsingel die op 5 maart open gaat, zijn er aan alle kanten van de binnenstad garages. Laten we goed kijken of deze garages ook optimaal gebruikt worden en niet leeg staan!

Volgende week stelling 3: Delft kennisstad moet investeren in alle onderwijsniveaus én in banen op alle niveaus binnen de kenniseconomie

!