Gerrit Bruins, één van de kunstenaars van Kadmium.
Gerrit Bruins, één van de kunstenaars van Kadmium.

De Kunstenaars van Kadmium #24

cultuur

In de rubriek 'De Kunstenaars van Kadmium' wordt op deze website om de week een andere kunstenaar belicht. Deze week deel 24, met Gerrit Bruins

Naam: Gerrit Bruins
Disciplines: olieverf, hout, kleding, computers, licht, kortom alles waarmee je beeld kunt maken Atelier: Schiedam
Website: www.gerritbruins.nl
E-mail: gerrit.bruins@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/gerrit.bruins

"Door het maken van mijn kunst probeer de realiteit beter te begrijpen. Dat is, denk ik, de essentie van mijn werk.", zegt Gerrit Bruins over zijn werk als kunstenaar. "Toen ik jonger was wilde ik als architect en grafisch IT-er vooral de wereld vormgeven. Sinds een aantal jaren probeer ik als beeldend kunstenaar de wereld vooral beter te begrijpen. Dat doe ik door op basis van allerlei verschillende media nieuwe werkelijkheden te creëren. Het dwingt mij om steeds weer op een andere manier naar de realiteit om mij heen te kijken; het scherpt mijn visie op de wereld doordat ik die wereld steeds weer ter discussie stel, voor mijzelf en hopelijk voor de beschouwer van mijn werk."

"Aanleiding voor het maken van een bepaald werk is vaak een persoonlijke ervaring. Hoewel, als ik er over nadenk, het ook wel gaat om gericht onderzoek naar bepaalde verschijnselen in de wereld. Ik probeer er nieuwe vormen voor te vinden of samen te stellen. Ik zoek daarbij vooral naar vormen en beelden die enigszins vervreemdend zijn. Vervreemding is vaak een sterke aanleiding om de bekende werkelijkheid weer eens op een heel nieuwe manier te bekijken."

"Inspiratie vind ik bij kunstenaars als Francis Bacon, de Dadaïsten en de Surrealisten, Afrikaanse kunst, maar ook in het gebruik van nieuwe media, zoals 3D-printen, laser-scannen, etcetera. Nieuwe media vragen om een nieuwe beeldtaal en dus om nieuwe manieren van kijken en denken."

Gerrit Bruins is sinds 2016 verbonden aan Kadmium. Hij heeft geëxposeerd in Nederland, Engeland en Frankrijk. In 2018 staat een werkperiode in Senegal op stapel.

Eén van de werken van Gerrit Bruins.