Afbeelding

Bijna vierduizend huishoudens leven in armoede: Politici en organisaties in debat tijdens Nieuw Delfts Stadsdebat

Algemeen

Delft heeft 3.800 huishoudens die in armoede leven. Tijdens de eerste editie van het nieuwe maandelijkse stadsdebat De Staat van Delft gaan wethouder Joëlle Gooijer, commissielid Aïsha Sriram (Hart voor Delft), de Voedselbank en andere maatschappelijke organisaties in debat over de armoede in de stad. Ook het publiek kan meepraten. De Staat van Delft vindt plaats op vrijdag 27 januari in OPEN (DOK/VAK) en begint om 16.00 uur.

Uit gegevens van het CBS blijkt dat bijna vierduizend huishoudens eind 2021 een inkomen hadden dat onder de lage-inkomensgrens ligt. Dit is het inkomen dat het CBS gebruikt om armoede te definiëren. Het gaat dan om 6.400 mensen en 1.400 kinderen. Of om het anders te zeggen: 8,6% van de huishoudens en 9,6% van de kinderen in Delft leeft onder de armoedegrens. Daarmee scoort Delft slechter dan Nederland (6,8% arme huishoudens en 6,6% kinderen die in armoede opgroeien). Ook in de regio Haaglanden scoort Delft slechter dan omringende gemeenten. Alleen in Den Haag (11,6%) wonen meer arme mensen, laten gegevens van het CBS en GGD zien.

Veel schulden
Uit het jaarverslag Schuldsanering Delft 2021 blijkt dat in 2021 6,7% van de huishoudens te maken heeft met problematische schulden (voor 2022 zijn de gegevens nog niet bekend). Vooral in Buitenhof zijn de problemen groot. Daar heeft 11,7% van de huishoudens problematische schulden. Ook de wijken Tanthof-Oost (8,6%), Voorhof (8,4%) en Tanthof-West (7,9%) hebben veel huishoudens met problematische schulden.
De gegevens van de voedselbank laten zien dat eind 2021 313 huishoudens een beroep deden op de voedselbank. Confronterend zijn de gegevens over het aantal kinderen dat afhankelijk is van de voedselbank in Delft. In december 2021 waren er 451 kinderen ingeschreven waarvan de ouders afhankelijk zijn van de voedselbank.

Stijging verwacht
Opvallend is dat tussen 2019 en 2021 het aantal mensen in armoede en met problematische schulden is gedaald. De gemeente schrijft in het jaarverslag Schuldhulpverlening 2021 echter dat ze door de stijgende energieprijzen een groei van de armoede en schulden verwachten. Pas later dit jaar worden de cijfers over 2022 bekend. De Voedselbank heeft in ieder geval een stijging van het aantal aanvragen waargenomen. “We hebben in 2022 dertig procent meer voedselpakketten geleverd,” aldus directeur Peter Vogelaar. Ook het Sociaal Cultureel Planbureau verwacht een stijging van het aantal mensen dat in armoede leeft.

Gemeentelijke plicht
Delft ziet het als haar maatschappelijke plicht om mensen met schulden en betalingsachterstanden te ondersteunen, blijkt uit het jaarverslag Schuldhulpverlening 2021 dat eind 2022 in de gemeenteraad is besproken. De gemeente zet in op het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden, een intensieve informatiecampagne over de mogelijkheden van schuldhulpverlening en een zo actief mogelijke ondersteuning bij het oplossen van schulden. Ook ondernemers kunnen sinds 2021 bij de gemeente aankloppen voor schuldsanering. Toch vindt oppositiepartij Hart voor Delft dat het gemeentebestuur meer kan doen om mensen met schulden te helpen. Commissielid Aïsha Sriram: “Je kunt niet tevreden zijn als gemeente wanneer de gemiddelde schuld van mensen die zich aanmelden bij de schuldhulpverlening bijna 38.000 euro is. Er moet veel meer ingezet worden op het verlagen van dit gemiddelde.”

Debat over armoede
Tijdens De Staat van Delft op vrijdag 27 januari gaan Sriram, wethouder Gooijer, Peter Vogelaar (directeur Voedselbank), Inge Weijts (ISOFA, een interkerkelijke organisatie die mensen met schulden helpt) en Glenn Weisz (Stichting CANIDREAM) onder leiding van de gespreksleiders Tijn Noordenbos en Marcel de Jong in debat over de oorzaken, gevolgen en aanpak van de armoede in Delft. Het Stadsdebat is gratis toegankelijk voor iedere inwoner van de stad. Ook is het mogelijk om tijdens het debat vragen aan de gasten te stellen of te reageren op gemaakte uitspraken.

Staat van Delft
De Staat van Delft is een gloednieuw stadsdebat, een initiatief van Willem Overgaag, Aad Derwort, Huub ’t Hoen, Dunja Gasper, Marcel de Jong, Tijn Noordenbos, VAK, DOK en Theaternetwerk. Het stadsdebat richt zich nadrukkelijk op álle inwoners van de stad, juist ook op de mensen die zich tot nu toe minder betrokken voelen bij het maatschappelijk debat in de stad. De Staat van Delft vindt iedere vierde vrijdag van de maand plaats in OPEN (VAK/DOK). Tijdens iedere editie van het stadsdebat leest de Delftse cabaretier Pieter Jouke een column voor. Verder treedt een Delftse muzikant op en maken de jonge en talentvolle Delftse journalisten Tim van den Broek en Julia Jouwe een korte film met uitspraken van Delftenaren over het onderwerp dat behandeld wordt.

Op internet volgen
Ieder stadsdebat wordt opgenomen. De Staat van Delft is terug te kijken via het eigen YouTube-kanaal en de Facebookpagina van De Staat van Delft. Uiteraard is het ook mogelijk om dan te reageren op het debat. “We vinden het namelijk van het allergrootste belang dat zoveel mogelijk Delftenaren een stem krijgen in het maatschappelijk debat in de stad”, aldus de initiatiefnemers.

De Staat van Delft
Thema: armoede in de stad
27 januari 16.00 uur
Theaterzaal begane grond OPEN
Toegang gratis