De burgemeester ontvangt Delftse veteranen op het stadhuis
De burgemeester ontvangt Delftse veteranen op het stadhuis

Gastvrij ontvangst veteranen stadhuis

Algemeen

DELFT - Op woensdag 28 september werden de Delftse veteranen ontvangen door burgemeester van Bijsterveldt op het Stadhuis. Speciaal voor hen werd de Veteranenvlag opgehangen en werd de traditionele blauwe hap geserveerd.

“Sommigen van u hebben Nederland gediend tijdens de Tweede Wereldoorlog”, sprak de burgemeester tijdens haar speech. “De oudste aanwezige hier is zelfs 98 jaar oud! Andere aanwezigen hebben zich ingezet in landen over de hele wereld, voor mensen in moeilijke omstandigheden. U deed mee aan missies in onder meer voormalig Nederlands-Indië, Korea, Nieuw-Guinea, in Libanon, Cambodja en voormalig Joegoslavië, in Irak, Afghanistan, Mali, Ethiopië en Eritrea, Tsjaad en Haïti. U waagde uw leven voor de vrijheid van anderen, u heeft gevochten voor vrede en veiligheid. U gaf alles, voor uw collega’s en voor de inwoners van het land.”
“Overal waar internationale geschillen, burgeroorlogen of conflicten spelen, is de vrijheid de grootste verliezer. De vrijheid om in vrede te leven, zonder dat een ander bepaalt waar jij loopt, waar jij woont of wat jij doet. Die vrijheid staat onder druk: vaak in landen ver van hier, maar sinds februari van dit jaar ook dichter bij huis. In Oekraïne hebben we gezien hoe vrijheid zomaar opeens in het gedrang kan komen. Deze nieuwe oorlog zo dichtbij ons land brengt vast herinneringen bij u naar boven. U weet hoe het is om onder druk te staan, om tegenover een vijand te staan. Om letterlijk de wapens op te pakken voor de vrijheid. Om vrede te herstellen of escalatie van een conflict te voorkomen.”

“Niet alleen in Oekraïne, maar op plekken over de hele wereld wordt de vrijheid van burgers helaas nog steeds beknot. Maar gelukkig zijn er overal ter wereld ook mensen zoals u: militairen die zich inzetten voor vrede en veiligheid.”

!