De Delftse gemeenteraad (Foto: Gemeente Delft)
De Delftse gemeenteraad (Foto: Gemeente Delft)

‘Delftse huishoudens hebben nú financiële hulp nodig’

Algemeen

DELFT - Door de stijgende kosten krijgt iedereen te maken met een hogere energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen geeft het Rijk via gemeenten een eenmalige tegemoetkoming van 1300 euro per huishouden. Een mooie regeling, maar niet voldoende volgens een groot deel van de raad. Meer mensen zouden volgens hen in aanmerking moeten komen voor financiële steun. 

Door Cheyenne Toetenel

Vanaf januari 2023 wordt de energierekening goedkoper door een ingesteld prijsplafond. Het kabinet denkt de kosten voor elektriciteit te verlagen naar 70 cent per kWh tot een maximum van 2400 kWh per jaar. De gasprijs wordt verlaagd tot 1,50 euro per kuub met een grens van 1200 kuub per jaar. Verbruik je meer, dan betaal je over de rest van je verbruik de marktprijs. De verwachting is dat minimaal de helft van de huishoudens onder het energieplafond valt als zij blijvend energie besparen. Om ook al dit najaar iets te doen aan de hoge energierekeningen, is afgesproken met energiebedrijven dat zij de laatste twee maanden van dit jaar de rekening van hun klanten alvast verlagen. De overheid vergoedt de energiemaatschappijen het verschil. Een mooie maatregel, vinden ook Delftse raadsleden. Echter, de ingrepen van het Rijk dit najaar achten zij niet voldoende. “Als je je eindafrekening moet betalen in december betaal je voor elf maanden de normale prijs die enorm is gestegen en voor de laatste maand het nieuwe maximale bedrag. Mensen die nú hulp nodig hebben hebben hier bijna niks aan en met meer gaat het Rijk niet komen”, aldus Volt-raadslid Jorrit Treffers. “Dus als wij als raad de Delftenaren die nú moeten kiezen tussen eten en verwarmen willen helpen, dan moeten we dat zelf doen.”

Bereik huishoudens
Een huishouden dat moet rondkomen van een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm kan van de gemeente 1300 euro aan energietoeslag krijgen, bekostigd vanuit rijksgelden. Dat bereik is niet voldoende volgens Volt, SP en Onafhankelijk Delft, en daarom dienden deze partijen twee moties in met de titel ‘Toekennen energietoeslag tot 130 procent’. De eerste motie draagt het college op om ook huishoudens tussen 120 en 130 procent van het sociaal minimum de volledige energietoeslag van 1300 euro toe te kennen, de tweede motie om dezelfde groep een deel van de energietoeslag toe te kennen vanuit de algemene reserve. Laatstgenoemde, die neerkomt op een eenmalige uitkering van 500 euro per huishouden, kon rekenen op veel steun vanuit de raad. Het gaat in dat geval om steun aan 1264 extra huishoudens, bovenop de huishoudens die al eerder in aanmerking kwamen met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm. Volgens de plannen van het college kan deze groep mensen binnenkort individuele bijzondere bijstand ontvangen, als zij kunnen bewijzen dat de onverwachte kosten voor hen de druppel zijn. Volt, SP en Onafhankelijk Delft willen een andere aanpak, namelijk de volledige groep de toeslag toekennen. “Deze gehele groep kan dit geld keihard gebruiken”, aldus Treffers. SP-raadslid Joost van der Sluis wijst op de connectie die er voorheen was met Eneco. “Twee jaar geleden was Eneco nog gewoon van Delft en een aantal andere gemeenten en provincies. Dat aandeel hebben we verkwanseld voor eenmalig geld. Natuurlijk zou SP het liefst deze fouten van andere politici uit het verleden herstellen, maar dat kunnen we gewoonweg niet. Met ons voorstel om de 500 euro toe te kennen aan de groep Delftenaren tussen 120 en 130 procent van het sociaal minimum lossen we het probleem niet definitief op, maar het is nu de enige oplossing waar wij hier nu over kunnen beslissen.” 

Uitstel besluit
Ondanks een ruim twee uur durend debat over de energietoeslag tijdens de raadsvergadering op donderdag 22 september, heeft de raad nog geen besluit genomen over het voorstel ‘Aanvraagprocedure energietoeslag voor burgers met een laag inkomen’. Omdat het bij het aannemen van eerdergenoemde motie om een bedrag van zo’n zeven ton gaat en de effecten van de rijksmaatregelen nog niet bekend zijn, wilde het college de consequenties voor de gemeente eerst op een rij zetten. Wethouder Gooijer: “Wat vanavond heel pregnant was, is dat de raad dolgraag iets wil doen maar ook denkt welke stap zetten wij in relatie tot alle beslissingen die we nog willen nemen bij de begroting, najaarsrapportage en raadsconferentie. Het lijkt mij goed om alle informatie goed op een rij te zetten, zodat de raad in alle rust een majeur besluit kan nemen.” Inmiddels heeft het college een raadsbrief gestuurd met meer informatie, ook toegankelijk via de raadsinformatiesite van de gemeente. Het college geeft hierin onder meer aan geen bezwaar te hebben tegen de motie om huishoudens met een inkomen tussen 120 procent en 130 procent van de bijstandsnorm via categoriale bijzondere bijstand een gedeeltelijke energietoeslag van 500 euro toe te kennen, te dekken uit het verwachte voordeel uit de najaarsrapportage. “Bij de najaarsrapportage melden wij een verwacht tekort op de middelen bijzondere bijstand, maar ook voor de gehele begroting een te verwachten voordeel. Een deel van dit voordeel kan door de raad worden aangewend om incidenteel iets extra te doen voor deze groep.” Komende maandag praat de raad in een extra vergadering verder over het onderwerp.

!