Het schapenweitje
Het schapenweitje

Stichting DelftBloeit schenkt fruitbomen aan Natuurlijk Delfland

Algemeen

DELFT - Stichting DelftBloeit had de tijdelijke inrichting van het van Leeuwenhoekpark nabij het busstation vergroend met plantenbakken en fruitbomen. Eind augustus moet alles weg want dan wordt gestart met de aanleg van de definitieve groenstrook tussen het busstation en de Westlandseweg.

“Voor een nieuwe plaats voor de fruitbomen werd aanvankelijk gezocht in de openbare ruimte, maar op basis van de ervaringen in andere gemeenten is daar vanaf gezien”, vertelt Simon Huiberts, secretaris Stichting DelftBloeit. “Fruitbomen in de openbare ruimte geven vaak overlast omdat gemeenten er niet op zijn ingericht het fruit te plukken en te verwerken. Het fruit blijft vaak hangen en eindigt rottend in en onder de bomen. Dat kan misschien met goede beheerafspraken met buurten of adoptiebedrijven worden voorkomen, maar al deze opties zijn vooralsnog niet van toepassing voor de fruitbomen van stichting DelftBloeit. Deze stonden in speciekuipen nabij het Student Hotel. Het was tijdelijk en de bomen zullen blij zijn nu in vaste grond te staan. De bestemming is het schapenweitje langs ‘het laantje van Groenewegen’ geworden. Deze weide is in beheer van Natuurlijk Delfland en eigendom van de gemeente Delft; de schapen worden beheerd door de agrarische natuurverenging Vockestaert. De omringende bewoners steken hun handen uit de mouwen voor deze groene plek in de wijk. Het is een beschermde plek waar mensen niet zomaar bij kunnen, maar de schapen dus wel. Daarom moesten extra voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat de bomen het toch niet zouden halen. Met boompalen, boomband en stevig gaas staan ze nu hopelijk voor lange tijd verder te groeien en bloeien. Leuk detail is dat de kostbare voorzieningen door stichting DelftBloeit konden worden betaald dankzij oud-wethouder Stephan Brandligt. Dit omdat hij zijn afscheidsreceptiepot doneerde aan de stichting.”