De Haagpoort en de Wateringsepoort omstreeks 1700 door Isaac van Haastert
De Haagpoort en de Wateringsepoort omstreeks 1700 door Isaac van Haastert

Een onnoosel ongeval

Algemeen

Door Jeroen Stolk

DELFT - Het was een dag in oktober 1601 waarop de kleine Wouter Arendse Stuling, zoontje van Arend Cornelisz Stuling en Lijsbeth Woutersdr, bij de Haagpoort werd overreden door een molenkar. De ongelukkige kleuter overleefde het ongeval niet. De molenkar werd gevoerd door Pieter, knecht van Cornelis Meeuwsz, molenaar buiten de Waterslootsepoort.

Een soortgelijk geval in Gouda toont hoe er in die tijd met een dergelijk ongeluk werd omgegaan. Daar kwam in 1633 een kleuter van 4,5 jaar onder een wagen. Hier heette de voerman Cornelis. Deze Cornelis verkeerde hierdoor in een netelige situatie omdat hij voor doodslag kon worden aangeklaagd. Een geluk voor hem was, dat zijn passagiers verklaarden dat hij niet te hard gereden had. Enkele dagen na het ongeval lieten de ouders van het jongetje weten dat zij Cornelis vergiffenis schonken en het ongeval als “onnoosel” en buiten de schuld van Cornelis bestempelden. Dit hield geenszins in dat zij de zaak licht opnamen. Want zij stelden als voorwaarde dat Cornelis één jaar lang niet meer zou mogen rijden. En hij bovendien vier jaar lang niet meer met zijn wagen door de Willens (de straat waar het ongeval plaats vond) mocht rijden. Bovendien zou hij ook nog alle kosten moeten vergoeden. Daar bovenop moest hij 25 gulden betalen die de ouders van de kleuter naar eigen inzicht onder de armen mochten verdelen en moest Cornelis persoonlijk eenzelfde bedrag aan de armen schenken. 

Hoe het de Delftse voerman Pieter vergaan is vertelt het Delftse Crimineelboek niet. Wat betreft de kleine Wouter, hij werd op 19 oktober 1601 begraven in de Oude Kerk te Delft. 

Uit ‘Delft anders bekeken’ ISBN 9789463428583 mijnbestseller.nl