Foto: Marco Zwinkels
Foto: Marco Zwinkels

Eerste culturele kaart overhandigt aan Delftse Bernadette Mariaschool

Algemeen

Afgelopen week is de culturele kaart gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan directeur Dionne van der Helm-Wilder en interne cultuurcoördinatoren Suzan den Os en Petra van Dijk. 

Op de culturele kaart is een selectie te zien van Delfts erfgoed, culturele instellingen, organisaties en musea die educatief aanbod hebben voor het primair onderwijs. Dit aanbod is te vinden op de website van de aanbieder. Met de kaart kan iedereen zien welk cultureel aanbod er in de directe omgeving van de school en in de binnenstad te doen is. Scholen kunnen de kaart ophangen in de lerarenkamer en in directiekamers. Komende tijd wordt de kaart langsgebracht bij alle basisscholen en vermelde culturele instellingen en is te downloaden via: https://www.dok.info /cultuurhelden. 

Cultuurhelden 
De culturele kaart is een initiatief van het programma Cultuurhelden van DOK. Toen uit een evaluatie met de Bernadette Mariaschool naar voren kwam dat er behoefte was aan een overzicht van cultureel aanbod in Delft, is team Cultuurhelden meteen aan de slag gegaan. Het programma Cultuurhelden geeft, samen met scholen, kunstvakdocenten en culturele partners, kunst- en cultuureducatie een plek in het Delftse basisonderwijs. Omdat kunst- en cultuureducatie bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen en aan de ontwikkeling van hun creatief vermogen. Kijk voor meer informatie over het programma op: www.dok.info /cultuurhelden.

!