Wachttijdondersteuning door lotgenoten

DEN HAAG - Kompassie is al bijna 25 jaar het onafhankelijk steunpunt voor mentale gezondheid in Den Haag. De vrijwilligers die er werken zetten hun eigen (familie) ervaring in om psychisch kwetsbare burgers en hun naasten te ondersteunen. Op deze manier werken ze zowel aan hun eigen herstel als aan dat van hun lotgenoten. 

Een beproefd recept, dat sinds 2020 ook wordt toegepast binnen de wachttijdondersteuning. De wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg zijn nog altijd een groot probleem, ook binnen de regio Haaglanden. Mensen melden zich vaak pas laat aan voor een behandeling binnen de GGZ. Als iemand dan nog maandenlang op een wachtlijst komt te staan, kan de situatie in rap tempo verslechteren. Voor Kompassie was dit reden om wachttijdondersteuning te gaan bieden, een uniek aanbod binnen deze regio. Tijdens het wachten op behandeling, kunnen mensen emotioneel en praktisch worden bijgestaan door een ervaringsdeskundige lotgenoot. Door bv. het bieden van een luisterend oor, het delen van ervaringen, het op orde brengen van de (financiële) administratie of het vinden van dagbesteding kan de wachttijd een productieve periode worden in iemands leven. Ondertussen kunnen ook familie en naasten ondersteuning krijgen. De resultaten zijn heel positief, 85% van de mensen die op deze wijze zijn ondersteund geeft aan zich beter te voelen door de gesprekken, voor 15% is dit hetzelfde gebleven. Aanvankelijk werkte Kompassie in dit project samen met een aantal GGZ aanbieders, inmiddels weten ook veel huisartsen en hun praktijkondersteuners GGZ de ervaringsdeskundigen van Kompassie te vinden. Kompassie blijft in beweging. Zo zal dit najaar de Mentale agenda worden gelanceerd: een online platform waarop allerlei activiteiten binnen de regio met betrekking tot mentale gezondheid te vinden zijn, zoals trainingen, workshops, themabijeenkomsten en lotgenotengroepen. Wilt u hiervan op de hoogte blijven? Of heeft u een vraag? Mail dan naar info@kompassie.nl of bel naar (070) 427 32 40. Meer info: www.kompassie.nl

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1