(Foto: Koos Bommelé)
(Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

‘Geboortefeest’ Human House Delft

Algemeen

DELFT - Eindelijk was het dan zover en konden de dames van Human House Delft het ‘geboortefeest’ zaterdag fysiek vieren in De Ruimte. Daarmee konden ze de eerste stap ‘naar buiten’ zetten, richting de inwoners van Delft. Fotograaf Koos Bommelé was erbij. Zijn foto’s zijn te vinden op www.delftopzondag.nl

Vanuit het Vrouwen in Delft platform meldden zich in het voorjaar van 2019 elf vrouwen om vorm te geven aan wat toen nog het ‘Vrouwenhuis Delft – in wording’ heette. Na een initiële brainstormsessie, ging een gezamenlijke trektocht van start met het ontwikkelen van persoonlijke visies van waaruit de gemeenschappelijke visie voort kwam. Op 10 december 2020, de Dag van de Rechten van de Mens, ging de website www.humanhousedelft.nl live, op 13 december van dat jaar vierden ze het online ‘geboortefeest’. Op 2 oktober 2021 en 19 maart 2022 hielden ze de eerste ‘overbruggersbijeenkomsten’ met partners. Afgelopen weekend konden de vrouwen écht naar buiten treden. 

Human House Delft
Human House Delft is een initiatief van het Vrouwen in Delft platform om in samenwerking met anderen een open en gelijkwaardig netwerk te creëren. Een netwerk dat iedere Delftenaar mogelijkheden biedt tot ontmoeting, ontwikkeling en ontplooiing. Een netwerk, dat mensen ondersteunt om de plek in de samenleving in te nemen, die bij haar of hem past. Het gaat hierbij zowel om individuele zelfontplooiing als om gezamenlijke groei. Human House Delft heeft een samenleving voor ogen, waarin ‘het vrouwelijke’ gelijkwaardig is aan ‘het mannelijke’. “Omdat we momenteel in een samenleving leven, waarin ‘het mannelijke’ meer wordt gewaardeerd dan ‘het vrouwelijke’, zal initieel de focus vooral liggen op positieverbetering van vrouwen en meisjes”, aldus Wouke Lam van Human House Delft. “We gaan voor een inclusief Delft. Een inclusieve samenleving is een open samenleving waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht verschillen. Ieder mens draagt op eigen manier bij aan de samenleving en juist dankzij de verschillen tussen mensen, waardevol en betekenisvol!”

Geboortefeest
Zaterdag 18 juni verzorgden de vrouwen van Human House Delft een inspirerende avond met een vol programma. De opening werd gedaan door burgemeester Marja van Bijsterveldt, die het initiatief een warm hart toedraagt. “Fantastisch maar ook ontroerend hoeveel mensen zich inzetten voor onze stad en de ander”, aldus de burgemeester. Vervolgens werd er een ‘diversiteitsbingo’ georganiseerd. Er was heerlijk eten en drinken, en de avond werd compleet gemaakt met muziek en dans.