Het nieuwe college met de gemeentesecretaris (Foto: Gerhard Nel)
Het nieuwe college met de gemeentesecretaris (Foto: Gerhard Nel)

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Algemeen

PIJNACKER-NOOTDORP - De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een nieuw college. De gemeenteraad benoemde woensdagavond Hanneke van de Gevel, Peter Hennevanger, Ilona Jense - van Haarst, Marieke van Bijnen en Frank van Kuppeveld tot voltijd wethouder.

De benoeming en installatie van de nieuwe wethouders vond plaats tijdens een extra raadsvergadering. Tijdens deze vergadering vond ook een debat plaats over het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’. Eerlijk Alternatief, D66, VVD, Progressief Pijnacker-Nootdorp, CDA, Trots, Partij voor de Dieren en ChristenUnie/SGP stelden het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’ op. Dit gebeurde onder leiding van informateur Bert van Alphen. Vertegenwoordigers van de acht fracties ondertekenden woensdag het akkoord.

Nieuwe raadsleden
Vanwege het doorschuiven van raadsleden naar wethouder installeerde burgemeester Björn Lugthart ook nieuwe (buiten)raadsleden. Rodney Bos (Eerlijke Alternatief), Nils ter Braake (D66), Gert-Jan Klapwijk (VVD), Jan Willem Maas (Progressief Pijnacker-Nootdorp) en Kees van den Berg (CDA) zitten vanaf nu in de gemeenteraad. Harry Wever (D66) en Willem-Jan Niermeijer (VVD) zijn nieuwe buitenraadsleden.

Portefeuilleverdeling
De nieuwe wethouders gaan meteen aan de slag in hun nieuwe functie. Donderdag vond een eerste overleg plaats van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Een concept portefeuilleverdeling, dat in het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’ staat vermeld, werd besproken en vastgesteld. De komende tijd gaat het nieuwe college ook de punten uit het ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’ verder uitwerken. Dat wordt beschreven in een Uitvoeringsagenda. Meer informatie is te vinden via de gemeentesite.