De leerkrachten in het Rietveld Theater (Foto: Marco Zwinkels)
De leerkrachten in het Rietveld Theater (Foto: Marco Zwinkels)

Delftse leerkrachten behalen cultuurcertificaat

Algemeen

DELFT - Negen leerkrachten van Delftse basisscholen zijn dinsdag Interne Cultuurcoördinator geworden. In het Rietveld Theater kregen zij hun certificaat uitgereikt. De nieuwe cultuurcoördinatoren zijn de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Zij maken en houden leerkrachten op hun school enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en zijn de verbindende schakel tussen school en de culturele omgeving. 

Handvatten
In acht bijeenkomsten kregen de enthousiaste leerkrachten praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis waarmee ze het cultuuronderwijs op hun school optimaal vorm kunnen geven. Tijdens de cursus hebben ze een cultuurplan voor hun eigen school gemaakt, gewerkt aan meer draagvlak voor cultuureducatie en aan hun eigen competenties als cultuurcoördinator. Ileen en Esther, leerkrachten groep 4 van basisschool de Bonte Parel, waren deelnemer aan de cursus. Esther: “Toen er een verzoek vanuit onze directie kwam wie wilde deelnemen aan de cursus, reageerden Ileen en ik meteen. We wilden graag meedoen omdat we een passie voor kunst en cultuur hebben.” Ileen: ‘We hebben veel geleerd over het belang van cultuureducatie en hoe we een team daarin kunnen meenemen. Ook de uitwisseling met andere scholen was heel inspirerend. We kijken ernaar uit om cultuureducatie steeds meer te laten leven in onze school en willen dat het creatieve proces van de leerlingen meer centraal komt te staan.”

De cursus is onderdeel van het programma Cultuurhelden van DOK. Cultuurhelden is ervan overtuigd dat kunst- en cultuureducatie bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen en aan de ontwikkeling van hun creatief vermogen. Daarom geeft Cultuurhelden, samen met scholen, kunstvakdocenten en culturele partners, kunst- en cultuureducatie een duurzame plek in het basisonderwijs.