Afbeelding

Markten in Delft (3): De markten rond de Verwersdijk

Algemeen

Door Jeroen Stolk. In vroeger tijden kende Delft vele markten verspreid over de stad. Ook in de omgeving van de Verwersdijk bevonden zich enkele markten. Zo kennen we de appelmarkt, varkensmarkt, luizenmarkt en kleine turfmarkt. De appelmarkt was gesitueerd aan de westzijde van de Verwersdijk tussen de Voldersgracht en de Vlouw. Het was het domein van appel(ver)kopers en appelkruiers, appelmeters en appeltonsters. Het kon niet uitblijven of ook een huisnaam ‘De Appelboom’ refereerde (ca.1608) aan deze handel. Appeltonsters waren, gelijk turftonster, doorgaans vrouwen die de tonnen vulden met het product teneinde vast te kunnen stellen hoeveel accijns de handelaar aan de stad verschuldigd was. In de 16e eeuw bevond zich op een pleintje aan de westzijde van de Verwersdijk bij de Cellebroerstraat de Varkensmarkt of Oude Varkensmarkt. Eind 17e begin 18e eeuw vinden we aan de Varkensmarkt de huisnaam ‘het Zwarte Varken’. Ook in vervlogen tijden bestond er al een levendige handel in gebruikte kleding. De verkopers van dit goed mochten hun handel drijven op de Lakenverwersbrug; de brug van de Choorstraat naar de Verwersdijk. De omgeving van de brug werd daarom nog eeuwenlang de Luizenmarkt genoemd. Medio 15e eeuw legden turfschepen in deze gracht aan en werd de Verwersdijk wel kleine turfmarkt genoemd.