De Kabelfabriek, waar de maakbedrijven gevestigd zijn (Foto: Sara Tholenaars)
De Kabelfabriek, waar de maakbedrijven gevestigd zijn (Foto: Sara Tholenaars)

‘Maakbedrijven moeten in Delft kunnen blijven’

Algemeen

DELFT - Dat makers hun plek in de Kabelfabriek dreigen te verliezen bij de herontwikkeling van het Kabeldistrict, was eerder dit jaar te lezen in Delft op Zondag. Daartoe besloten STIP en GroenLinks schriftelijke vragen te stellen inzake ruimte voor maakbedrijven in het gebied. Het college liet dinsdag weten in meerdere gesprekken bij de ontwikkelaar het belang van de bedrijven voor de herontwikkeling te hebben aangekaart en dit ook actief te blijven volgen. Concrete toezeggingen worden echter niet gedaan. 

Door Cheyenne Toetenel

De locatie Schiehallen wordt herontwikkeld. Bij die herontwikkeling zal ook de locatie waar de bedrijven van de Kink zijn gevestigd worden verbouwd. Dat leidt ertoe dat bedrijven uiteindelijk niet op hun huidige locatie in de hal kunnen blijven. Het gaat om unieke maakbedrijven met ambachten zoals meubels maken, metaal bewerken en mode ontwerpen. Het lijkt erop dat niet voor elke onderneming een geschikte alternatieve plek kan worden gevonden - zeker niet voor langdurige vestiging - waardoor de mogelijkheid bestaat dat bedrijven op andere locaties in Delft of zelfs buiten de stadsgrenzen moeten kijken. Volgens STIP en GroenLinks zijn dit bij uitstek de maakbedrijven die we in Delft moeten koesteren en een geschikte bedrijfsruimte moeten blijven aanbieden. “Het is om die reden dat de gemeenteraad bij het vaststellen van de plannen voor Schieoevers aandacht heeft gevraagd voor de huidige huurders. Daar is de toezegging gedaan dat bij het ontwikkelen van de nieuwe plannen de huidige huurders goed betrokken zullen worden.” Het college stelt dat het uiteindelijk aan huurders en verhuurders is om onderling tot overeenstemming te komen over huurcontracten. “De rol van de gemeente is vooral kaderstellend, maar waar mogelijk leggen we verbindingen en faciliteren we. In de anterieure overeenkomst Kabeldistrict is afgesproken dat de ontwikkelaar 2.400 m2 broedplaats in stand houdt. In totaal is 34.000 m2 bedrijfsruimte vastgelegd om Kabeldistrict te laten fungeren als de groeimotor voor de Delftse Hightech economie.” Er is met de betrokken bedrijven gesproken over alternatieve locaties. “De gemeente zal hierin blijven meedenken. Het vinden van alternatieve ruimte is echter zeker niet gemakkelijk op dit moment omdat er enerzijds in Delft beperkt ruimteaanbod is voor maakbedrijven. Anderzijds is ook de huurprijs een belemmering, gegeven het feit dat de betrokken bedrijven veelal al jaren tegen een zeer laag tarief huren in Kabeldistrict.” Het gebrek aan geschikte en betaalbare bedrijfsruimte is al jaren een bekend probleem, zo stelt het college. “Het blijft urgent ervoor te zorgen dat maakbedrijven kunnen blijven ondernemen en maken in Delft.”