Afbeelding
Foto: Willem de Bie

Dubbel Delft: 26/3

Algemeen

DELFT - De linker foto is zo’n tien jaar geleden gemaakt. Toen hield Delft op langs het water van de Kerstanje, met de flat aan de Teding van Berkhoutlaan als het uiterste puntje Delft. Er waren al bouwactiviteiten in het ernaast gelegen Voordijkshoorn, maar de tuinbouwbuffer richting Rijswijk was nog grotendeels intact. Anno 2022 sluit Rijswijk Buiten naadloos op Delft aan. Ook richting de Lange Kleiweg, waar een vers gegraven tunnel onder het spoor de woonwijken opnieuw verbindt. Vanaf Tanthof Zuid tot aan het strand is het een lang lint van bebouwing, met hier en daar een plukje groen. Een lange rij bomen, links van de flat op de oude foto goed zichtbaar, heeft planologisch moeten wijken, maar nieuwe aanplant doet z’n best het gemis te compenseren. Rechts van het water is een deel van de Kuyperwijk zichtbaar. In 1954 produceert de gemeente Delft een uitbreidingsplan dat achter de Kuyperweg is gesitueerd. Pas in de jaren tachtig ontstaat de naam Kuyperwijk voor deze wijk. De naamgeving van de straten in de wijk legt een relatie met burgemeesters uit de zestiende tot en met de achttiende eeuw, hoewel het eerste plan was om geografische namen uit de bijbel te nemen. Maar zodra religie in het spel komt zijn er evenveel meningen als er raadsleden zijn, dus dat ging niet door. Hoewel het wel een logische gedachte was, zo vlakbij Sion. Burgemeesters dus. Zoals onder andere Mr. Gaspar Gasparz en van Kinschot, die tussen 1723 en 1746 meerdere malen burgemeester was. En natuurlijk Mr. Pieter Pauluszoon Teding van Berkhout, die Delfts burgervader was tussen 1690 en 1712. Hij was niet de enige van Berkhout: uit deze voorname familie waren ook Paulus, Johannes en Willem Hendrik van Berkhout voor kortere of langere tijd burgemeester van Delft. Met alle uitbreidingen spreken we tegenwoordig over de wijk Voordijkshoorn, genoemd naar de Voordijkshoornsepolder, die zich uitstrekt tussen de stad en de Look (westelijk van de Dijkshoornsweg) en van de Kerstanje (het water) tot aan de Buitenwatersloot. Deze polder ontleent zijn naam aan de ligging vóór de Dijkshoorn, gezien vanuit Delft. Dijkshoorn (bocht in een dijk) is de bocht in de dijk in het noorden van Den Hoorn. Langzamerhand begint het begrip Randstad vorm te krijgen.

Afbeelding