Het terrein aan de Kruisstraat (Foto: archief)
Het terrein aan de Kruisstraat (Foto: archief)

Bezwaren De Bieb ongegrond verklaard

Algemeen

DELFT - Al jaren is er veel te doen over het terrein aan de Kruisstraat. Bewoners van het gebied luidden diverse malen de noodklok over de situatie omtrent bouwplannen voor het gebied, in dit geval het nieuwbouwproject De Bieb. Afgelopen dinsdag is de uitspraak gedaan van de rechtszaak die op 7 december heeft plaatsgevonden. De rechtbank heeft alle bezwaren die zijn ingediend ongegrond verklaard.

Begin 2016 werd bekend dat er een Lidl zou komen in de Kruisstraat, op de plek waar vroeger de bibliotheek stond. Bewoners waren niet blij en protesteerden tegen het plan. Vervolgens boog de gemeenteraad zich erover en volgde vanuit Kruisstraat Delft BV, onderdeel van projectontwikkelaar Kennemerland, een reeks van nieuwe plannen. In het huidige plan is geen sprake meer van een supermarkt, maar van winkels met daarboven drie woonlagen. Toch kon ook dit plan op weerstand rekenen, wat leidde tot een rechtszaak. 

Beroepen
Kruisstraat Delft B.V. heeft in 2019 een aanvraag ingediend om een eerste fase omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van het woon- en winkelcomplex. Het college heeft bij het primaire besluit positief beslist op de aanvraag. Eisers in de zaak kunnen, waaronder omwonenden en Delfia Batavorum, kunnen zich niet verenigen met het besluit. Bezwaren gaan kort gezegd over de kruimelgevallenregeling, bouwhoogte, hinder, parkeren, laden en lossen en participatie.

Ongegrond verklaard
De conclusie die de rechtbank trekt is dat de bezwaren ongegrond zijn. Tegen deze uitspraak kan binnen zes weken hoger beroep worden ingesteld 

!