Jeugdleden van voetbalvereniging Full Speed (Foto: Daniël Hoogendoorn)
Jeugdleden van voetbalvereniging Full Speed (Foto: Daniël Hoogendoorn)

‘Sport moet hoger op de Delftse politieke agenda’

Algemeen

DELFT - Op pagina 29 heeft u kunnen lezen waar de Delftse politieke partijen de komende collegeperiode in willen investeren op het gebied van sport. Maar waar hebben de sportverenigingen zelf eigenlijk behoefte aan? We stelden deze vraag aan bestuurders van diverse Delftse clubs.

Door Cheyenne Toetenel

c.k.v. DES
Arco Valkenburg, voorzitter van korfbalvereniging DES, focust op de grootte van sportcomplexen. “Het lijkt erop dat de gemeente Delft inzet op concentratie van grotere verenigingen van dezelfde sport op één plek. Dat ‘efficiency denken’ past niet goed bij de sociale component van sporten dicht in je eigen omgeving. DES denkt dat een ruimer aanbod van sporten op verschillende plekken in de stad een impuls kan geven, zodat kinderen en ouderen meer gaan sporten. Geef ruimte aan clubs en geef ruimte aan de spreiding over Delft.”

Vitesse Delft
Bestuurslid Pieter van Veen van voetbalclub Vitesse Delft hoopt in elk geval dat de ondersteuning vanuit Delft voor Elkaar, door verenigingsondersteuners en buurtsportcoaches, blijft. De komende jaren ziet Van Veen graag een stimulans om studenten bij de ‘burgerclubs’ te krijgen. “Door studenten te laten integreren in de Delftse samenleving, ontstaat meer begrip voor elkaar.” Een ander aandachtspunt voor het nieuwe college is volgens Van Veen de veiligheid van fietspaden naar sportparken toe. “In de avond fiets je liever niet over het fietspad tussen station Delft Campus en Sportpark Tanthof-Zuid. Het is er donker en er zijn nauwelijks mensen, wat een onprettig gevoel geeft. Andere sportcomplexen, zoals Kerkpolder en Brasserskade, hebben hier ook mee te maken. Dit moet veiliger.” Verder ziet Van Veen graag dat het openbaar vervoer beter aansluit op de sportparken. Investeren is volgens hem ook nodig in verouderde sportaccommodaties. “Dit alles draagt eraan bij dat jong en oud kan sporten. Sport staat nu nog vaak slecht op de agenda en heeft geen prioriteit. Jammer, want sporten is goed voor het sociale leven én de gezondheid.”

DHC
Voorzitter Peter Ormskerk van voetbalvereniging DHC hoopt dat de gemeente komende jaren meer zal investeren in het stimuleren van sport. “Vooral onder basisschoolleerlingen in kansarme wijken.” We kunnen het maatschappelijk belang van sport niet onderschatten, vindt Ormskerk. “Delft kan samen met de basisscholen een ‘Jeugd Olympiade’ organiseren. Een soort scholencompetitie in enkele sporten. Daarnaast vind ik dat Delft in haar jongere, opkomende sporttalenten kan investeren door deze -waar nodig- te steunen. Deze topsporters in spe zijn ook het visitekaartje van Delft.” Er zijn sportverenigingen die ambities hebben om Delft op sportief gebied toonaangevend op de kaart te plaatsen. “Ik denk dat de gemeente Delft ieder initiatief serieus zou moeten nemen en deze sportverenigingen zou moeten steunen in hun doel. Hoe beter het met de sportieve prestaties gaat, hoe aantrekkelijker het wordt voor de jeugd om ook actiever te worden.”

Hudito
“Een sportvereniging biedt gelegenheid om je in een vertrouwde omgeving te ontwikkelen, te bewegen, jezelf te zijn en vrienden voor het leven te maken”, aldus bestuurslid Björn Bolderdijk van Hudito. “Hudito is een club van en voor iedereen, midden in de Delftse samenleving. Delft ontwikkelt, groeit en beweegt en samen met de stad willen wij als club meegroeien. Hudito wenst altijd samen met de omgeving en stakeholders in gesprek te blijven over de toekomst. Dit om zo veel mogelijk Delftenaren een sportief thuis te blijven bieden. Concreet kan dit voor Hudito in de vorm van het initiëren van intervisie tussen partijen en verenigingen, het plezier en belang van het verenigingsleven in gedachten houden ook bij besluitvorming, investeren in betaalbare woningen zodat Delft een aantrekkelijke stad blijft om te wonen en verenigingen een duurzame ledenopbouw behouden, subsidiëren van sportieve initiatieven, organiseren van capaciteit en prioriteit voor het realiseren van onze investeringsplannen en het blijven promoten van sport.”

Full Speed
Voorzitter Sjaak Lispet van Full Speed stelt dat de gemeente Delft sport zou moeten faciliteren op basis van realistische verwachtingen bij de vereniging in plaats van gerealiseerde ontwikkelingen. “De gemeente gaat pas nadenken over mogelijke investeringen terwijl de vereniging al geconfronteerd wordt met de nadelige consequenties van de gerealiseerde ontwikkelingen. Met andere woorden; ondersteun de vereniging in het realiseren van de realistische verwachtingen. Praktijkvoorbeeld: Onze jeugd groeit als kool en wij gaan speelruimte tekort komen. Nu wordt voor veel geld ons grasspeelveld gerenoveerd terwijl het een goede oplossing zou zijn het veld te vervangen voor kunstgras. Wij houden een opendeurenbeleid, houden daarmee veel jongeren van de straat en dus vaart de gemeente daar wel bij. Verenigingen die dit doen zouden veel meer steun van de gemeente moeten krijgen in de vorm van materiaal en vooral toezicht.”

!