<p>Foto: Natuurlijk Delfland</p>

Foto: Natuurlijk Delfland

Bouwplan Mijnbouwstraat leidt tot vragen

DELFT - Mijnbouwstraat 120, waar tot voor kort het Science Centre Delft gevestigd was, wordt verbouwd tot kantoorpand voor ruim 700 medewerkers van het bedrijf Royal HaskoningDHV. De Belangenvereniging TU Noord en Natuurlijk Delfland hebben samen gereageerd op het ontwerp van het bouwplan. De verenigingen hebben vragen over de compensatie van het groen en over het veranderen van een ecologische groenstrook achter het gebouw in parkeerruimte.

De belangenvereniging hebben waardering voor het plan om Mijnbouwstraat 120 duurzaam te transformeren tot kantoorgebouw. Het voormalige TU-gebouw, een rijksmonument, wordt zeer grondig verbouwd om ruimte te kunnen geven aan een regionale vestiging van het ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. Hierover uiten de belangenverenigingen toch ook zorgen, met name over het verlies van bomen met monumentale status en de verkeersaantrekkende werking van het project.

Groencompensatie
“Knelpunt bij het ontwerp was de wens om voldoende ruimte te kunnen bieden aan alle functies”, vertelt Geert van Poelgeest, voorzitter van Natuurlijk Delfland. “De groene binnenhoven worden om deze reden overkapt en onderdeel van het vernieuwde gebouw. Omdat hierbij een aantal oude, monumentale en hoge cipressen gekapt worden, moet volgens de Delftse gemeentelijke regels het verlies aan groen gecompenseerd worden, bij voorkeur met nieuw groen in de buurt van het plan. Een deel van de compensatiegelden wordt besteed aan de herinrichting van het De Vries van Heijstplantsoen, gelegen tussen Bouwkunde en Mijnbouwstraat 120.” De twee verenigingen hebben vragen over deze groencompensatie. “Hoewel op initiatiefnemer geen verplichting rust de compensatie vorm te geven - dit ligt bij de gemeente - zien wij voldoende duidelijkheid en zekerheid over de compensatie als belangrijke criteria voor onze beoordeling van het plan. Op dit moment bestaat nog onvoldoende duidelijkheid over de uitwerking van de compensatieopgave”, schrijven vertegenwoordigers van de belangenverenigingen in de zienswijze.

Parkeerruimte
Vragen zijn er ook over het bestemmen van een ecologische groenstrook achter het gebouw tot parkeerruimte. “Hier dreigt circa duizend vierkante meter met ecologische bestemming te verdwijnen.” De groencompensatie heeft uitsluitend betrekking op het verlies van bomen, niet op het wijzigen van de bestemming ecologische zone naar verkeer en parkeren. “Naar onze mening dient dit groenverlies gecompenseerd te worden.”

Verkeersdrukte
Het plan voor het gebouw voorziet in het accommoderen van een groot aantal medewerkers en bezoekers. Hierdoor neemt het aantal verkeersbewegingen toe. Bij elkaar voorziet het plan ook in een groot aantal parkeerplaatsen, voor bijna de helft rond het gebouw en voor de rest in de nabijgelegen Zuidpoortgarage. “Hoewel uitgegaan wordt van een lage parkeernorm en het merendeel van de medewerkers geen gebruik zal maken van de auto zien wij graag op welke wijze medewerkers en bezoekers verdergaand gestimuleerd worden om bij te dragen aan het streven van de gemeente Delft om het autoverkeer af te laten nemen.” Graag zien de belangenverenigingen concrete maatregelen voor de directe omgeving van het plangebied benoemd die leiden tot een verkeersafname in plaats van sterke groei van het autoverkeer over de Mijnbouwstraat en toeleidende routes.

Naar verwachting worden het plan, de vragen en zorgen later dit jaar behandeld door de gemeenteraad.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1