Afbeelding

Laurentius De Praktijkschool brengt je naar de toekomst

Algemeen

Laurentius De Praktijkschool is een school voor praktijkonderwijs in Delft. Op deze school leer je naast de theoretische vakken zoals taal en rekenen ook koken, tuinieren, hout bewerken, werken in een winkel en verzorging. Gedurende je schooltijd loop je stage en word je voorbereid op arbeid, beschermde arbeid of doorstroom naar het MBO niveau 2. Vanaf het vierde jaar kan je bij ons al een MBO niveau 1 volgen. 

Het praktijkonderwijs is bestemd voor leerlingen die een uitdaging hebben met leren en heeft als doel deze leerlingen op te leiden tot een goede plek op de arbeidsmarkt, door ze zodanig toe te rusten, dat zij op zelfstandige wijze deel kunnen nemen aan de huidige en toekomstige samenleving. Op onze school willen wij dit doel onder andere bereiken door de leerlingen te plaatsen in kleine groepen. Elke groep heeft zijn eigen karakter en doel.

De school kent 5 leerjaren. De praktijkvakken worden verzorgd door praktijkleerkrachten. Elke groep heeft een mentor. De leerlingen zitten in vaste basisgroepen met een gemiddelde groepsgrootte van 15 leerlingen. 

Je bent welkom om een kijkje te nemen op onze school! Kijk op www.depraktijkschool.nl hoe je je kan aanmelden.