Afbeelding

PrO Grotius: de praktijkschool van het Grotius College

Algemeen

PrO Grotius is de openbare school voor praktijkonderwijs in Delft. Dit betekent dat iedere leerling ongeacht zijn geloof of afkomst welkom is. Binnen een kleinschalige onderwijssetting biedt PrO Grotius voortgezet onderwijs in de praktijk. 

Nieuw gebouw
Sinds vorig schooljaar is de school verhuisd naar een nagelnieuw gebouw aan de Vulcanusweg in de wijk Voorhof. Naast de theorie- en praktijklokalen heeft de school een restaurant, winkel en eigen moestuin.

Praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs. Het laat leerlingen leren door theorie- en praktijklessen en middels stages. Na het behalen van het wettelijk erkende praktijkschooldiploma is het makkelijker om een vervolgopleiding of passend werk te vinden. 

Schakelklas vmbo in samenwerking met sc Delfland
Voor sommige leerlingen is de overstap naar het regulier voorgezet onderwijs nog te groot. PrO Grotius heeft speciaal voor deze leerlingen een schakelklas vmbo. Extra hulp en ondersteuning maakt het voor deze leerlingen mogelijk om een succesvolle overstap te maken naar de reguliere bovenbouw van het vmbo.

Entree-onderwijs in samenwerking met ROC Mondriaan
Binnen de kleinschalige school zijn individuele begeleiding en maatwerk kernbegrippen. In samenwerking met ROC Mondriaan biedt PrO Grotius daarom de entree opleiding aan. Veel van de leerlingen maken een succesvolle overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs niveau 2.

Keuzemogelijkheden
Voor een deel ligt het onderwijsaanbod vast, maar er wordt ook geprobeerd aan te sluiten bij de interesses en mogelijkheden van de leerling. Een voorbeeld is het Sportkeuzeprogramma waar leerlingen kennis kunnen maken met fitness, freerunning, hiphop, boksen en skiën.

Kansen en mogelijkheden
De school gelooft in de mogelijkheden van haar leerlingen en gaat voor het hoogst haalbare! Deze ambitie vertaalt zich in uitstekende uitstroomresultaten van de leerlingen die de school verlaten.