Rosa Maria (dame links) met andere bestuursleden van de Kinderacademie Delft (Foto: Koos Bommelé)
Rosa Maria (dame links) met andere bestuursleden van de Kinderacademie Delft (Foto: Koos Bommelé)

Passie met een Gouden Rand: Rosa Maria Reijckers

Algemeen

DELFT – De Kinderacademie Delft is een plek waar kinderen uit groep zeven en acht terecht kunnen om hun eigen talenten en mogelijkheden te ontdekken. Elke zondag kunnen zij hier terecht en worden zij ondersteund door vrijwilligers. Een van de vrijwilligers is Rosa Maria Reijckers. Zij zit in het bestuur van de Kinderacademie Delft en vertelt meer over haar passie voor de ontwikkeling van kinderen en over de academie zelf.

Door Sara Tholenaars

Rosa Maria zit samen met drie andere mensen in het bestuur van de Kinderacademie. De Kinderacademie is opgericht met het idee om kinderen een fijne plek aan te bieden waar zij zich kunnen ontwikkelen en achter hun eigen talenten kunnen komen. Elke zondag kunnen de kinderen terecht aan de Mercuriusweg 1. Hier krijgen de kinderen onder meer gastlessen van ervaren vakmensen, zoals brandweermannen, politieagenten en DNA-onderzoekers, maar ook van advocaten. Naast gastlessen krijgen de kinderen ook echt de kans om in de praktijk een kijkje te nemen, zo mogen zij bijvoorbeeld een klein brandje blussen. “Hoe mooi is het om één keer in de week je eigen talenten te ontdekken!”, aldus Rosa Maria Reijckers.

Ontwikkelingsfase
“Kinderen uit groep zeven en acht zitten nog volop in de ontwikkelingsfase. Zij moeten zich al voorbereiden op het voorgezet onderwijs, maar weten vaak niet zo goed wat ze willen. Hoe mooi is het als wij hen al kunnen helpen met het voorbereiden ervan. Wij bieden de kinderen een programma aan waar ze hun eigen talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen, zo kunnen zij met volle zelfvertrouwen een stap naar de toekomst zetten. Dit zorgt ervoor dat de kinderen een weloverwogen keuze kunnen maken voor in de toekomst.” Door vakmensen en organisaties bij elkaar te brengen, krijgen de kinderen een beter beeld van wat de mogelijkheden zijn voor in de toekomst. “Wij geven de kinderen graag een kans door ze een mooi toekomstperspectief te bieden, zo zullen zij ergens naartoe gaan werken.” Door de kinderen niet alleen theorielessen te geven, maar het ook in de praktijk te laten ervaren, kunnen zij veel beter aftasten wat zij nou wel en niet leuk vinden.

Taken
Rosa Maria zorgt als bestuurslid dat de doelstellingen duidelijk blijven en dat de agendapunten worden uitgevoerd. Zij probeert samen met haar bestuurscollega’s eventuele gesprekken te voeren, samenwerkingsverbanden op te bouwen, maar ook een nieuwe vrijwilliger uit te nodigen. Daarnaast denkt zij ook mee met het programma, bijvoorbeeld hoe alle praktische zaken geregeld moeten worden. “ Eigenlijk kun je mij een beetje zien als de verbindende factor tussen de theorie en de praktijk.”

Persoonlijke achtergrond
Naast dat Rosa Maria vrijwilliger is bij de Kinderacademie Delft, werkt zij ook als hulpverlener en heeft zij als specialisme Jeugdzorg. “Ik ben altijd al iemand geweest die iets voor Delft wilde doen en iets wilde betekenen voor de Delftse jongeren en dat heeft ook wel te maken met mijn eigen achtergrond. Ik kom zelf uit een omgeving waar culturele aspecten en psyche een rol speelden, dus ik ben eigenlijk een kind uit de praktijk.” Rosa Maria vertelt dat zij hetzelfde pad heeft bewandeld als de kinderen bij de Kinderacademie. ”Ik heb eigenlijk een soortgelijk pad bewandeld als de kinderen van de Kinderacademie, alleen had ik het mezelf gegund dat er ook iets was als een Kinderacademie, maar dat was er toen niet en dat heb ik niet aangereikt gekregen.”

Op het moment is Rosa Maria onderzoeker op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. “De kwaliteit van de zorg is mijn oogappeltje, daar stop ik al mijn liefde in omdat ik zie dat daar veel te behalen valt. En als ik dan een kind de goede richting op kan wijzen, dan is verdere zorg vaak niet eens meer nodig omdat het met de situatie eigenlijk voorzichtig zelf de goede kant opgaat.”

Voldoening
“Ik haal er veel voldoening uit als ik alles kan geven en zie dat iemand er echt wat aan heeft. Uiteindelijk heb ik ook ondersteuning en hulp gehad en dat is gewoon ultiem als je een kind dat ook kan aanbieden.”

Lijkt het jou mooi om te helpen bij de Kinderacademie Delft? Neem dan een kijkje op www.kinderacademie-delft.nl voor meer informatie.