<p>Ondanks het vuurwerkverbod werd in Delft flink wat afgestoken (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Ondanks het vuurwerkverbod werd in Delft flink wat afgestoken (Foto: Koos Bommelé)

‘Delftenaren hebben het nieuwe jaar op gepaste wijze ingeluid’

DELFT - Oud en Nieuw is in Delft - op een aantal incidenten na - rustig verlopen. Toch uiten diverse Delftenaren hun onvrede over het gedrag van stadsgenoten, met name over de vernielingen en het niet naleven van de coronamaatregelen. 

Door Cheyenne Toetenel

Delftenaren hebben het nieuwe jaar op gepaste wijze ingeluid, stelt burgemeester Marja van Bijsterveldt: “Na wederom een zeer bewogen jaar, hebben Delftenaren oudejaarsavond in kleine kring gevierd. Zij hebben op deze manier bijgedragen aan een veilig oud en nieuw.” Zelf is de burgemeester kort na middernacht met twee agenten van het Delftse politieteam de stad ingetrokken. “Ondanks vuurwerk hier en daar zagen we dat het op veel plekken in de stad rustig was. Mede dankzij de goede inzet voorafgaand en tijdens de nacht van brandweer, politie, gemeente, het jongerenwerk van Delft voor Elkaar en de buurtvaders kunnen we terugkijken op een relatief rustige jaarwisseling in Delft.”

Incidenten
In de ‘Rapportage jaarwisseling 2021-2022’ van de Veiligheidsregio Haaglanden wordt gesteld dat het een drukke jaarwisseling met vele incidenten was, met name voor de brandweer. Volgens de voorlopige cijfers moest de brandweer in Delft negentig keer uittrekken. De brandweer trok onder meer uit voor een woningbrand aan de Spoorsingel, maar deze was redelijk snel onder controle en er waren geen gewonden. Overige branden waren van kleiner omvang, met veruit het grootste aandeel in containers. “Dankzij de grootschalige inzet van de hulpdiensten konden deze incidenten adequaat worden bestreden”, valt te lezen in het rapport. Er vonden geen grootschalige verstoringen van de openbare orde plaats. “De politie heeft wel een aantal keren moeten optreden vanwege groepen jeugd die met vuurwerk gooiden en vernielingen pleegden. Er zijn diverse aanhoudingen verricht vanwege het afsteken van illegaal vuurwerk, openbare dronkenschap en vernieling.” Bij de brandweer en de politie zijn tot nu toe geen meldingen gedaan van geweld tegen hulpverleners in het kader van Veilige Publieke Taak. De ambulancedienst heeft één melding van geweld ontvangen in de regio.

Vuurwerkslachtoffers
Het Reinier de Graaf ziekenhuis laat weten dat vanwege vuurwerk en alcohol enkele patiënten op de spoedeisende hulp terecht zijn gekomen: “Tijdens oudjaarsnacht zijn er twee mensen met vuurwerkletsel binnengekomen op onze SEH voor behandeling. Daarnaast hebben onze zorgmedewerkers enkele patiënten geholpen die te veel alcohol hadden gedronken. De SEH spreekt van een voor hen relatief rustig verlopen oudjaarsnacht.”

Slappe natie
Maar niet iedereen is te spreken over het verloop van oud en nieuw in Delft. “Nederland is een slappe natie geworden”, aldus Elly van de Hoeven. “Wat nou vuurwerkverbod? Dan halen we het toch lekker in België. Wat nou met niet meer dan vier personen en alleen op afstand van 1,5 meter? Dan gaan we toch lekker op een kluitje van meer dan veertien personen staan om vuurwerk af te steken en dan het liefst met een metalen staaf en een vuurton om jezelf warm te houden. Want branden moet en zal het.” Triest, vindt Van de Hoeven het. “Ooit gedacht aan mensen die de oorlog hebben meegemaakt en nog altijd schrikken van iedere knal? Om over de dieren maar niet te spreken. En al helemaal niet over de schade die elk jaar weer wordt veroorzaakt. Daarbij komt nog dat het zo makkelijk is om van tevoren al te weten dat er geen handhaving op volgt. Toch wel handig hè. Ik hoop werkelijk dat mensen eindelijk eens gaan beseffen wat ze een ander aandoen. We hebben maar één natie als de onze. Wel klagen dat alles verkeerd gaat, maar er zelf iets aan doen, ho maar.” Volgens Van de Hoeven kunnen we in deze coronatijd niet meer doen dan pas op de plaats maken en wachten tot COVID verdwijnt. “In de jaren in en direct na de oorlog moest men dat ook. Er was geen geld voor vakanties en luxe artikelen. En toch zijn we er gekomen. Door de schouders eronder te zetten en naar elkaar om te kijken. Zoals gezegd hoop ik van harte dat mensen eens diep in hun eigen beweegredenen kijken en zien dat als ze willen dat de wereld ten goede verandert, ze zelf het nodige moeten ondernemen om weer lief voor elkaar te zijn. Alleen dan komt het nog goed met deze natie en worden we weer sterk.” Ook Willem Jan A. Pijnacker Hordijk bekritiseert het gedrag van een groepje Delftenaren. “Een vluchtige inspectieronde op Nieuwjaarsdag door het fraaie Delft leverde mij vijf gesneuvelde glazen bushokjes op”, constateert hij. “Moeten we dit normaal vinden? Waarom moet ons gezamenlijk straatmeubilair het telkens ontgelden? Voor de anonieme heldhaftige daders deert het blijkbaar niet dat reizigers in een onbeschutte plek tussen de glasscherven op de bus moeten wachten en zal het herstel hun een zorg zijn. Ik vrees dat de traditionele slopersmentaliteit niet om te buigen valt -‘wij eisen het recht om ons in de vuurwerktraditie uit te leven’- en daarom lijkt het mij verstandiger om de bushokjes door huftervrij beton te vervangen. Toch triest als we richting schuilkelders en bunkers moeten gaan.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1