Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft: 11/12

Algemeen

Het ziet er anno 2021 wat anders uit, maar de Botanische Tuin van de TU is nog steeds een imposant stuk groen, ingeklemd tussen de Kanaalweg, de Julianalaan en de Sebastiaansbrug. De oude foto laat mooi de mini-akkers, de diverse bomen en struiken en de kassen zien. De tuin is in oorsprong verbonden met de landbouw in Nederlands-Indië, en met de persoon van Gerrit van Iterson, die van 1917 tot 1948 de leiding had over de tuin. Rond 1900 nam de wetenschappelijke belangstelling voor de tropische landbouw sterk toe. Vanuit de beroemde botanische tuin in Bogor, West-Java, ontstond een net van proefstations waarin onderzoek plaatsvond. Dat richtte zich eerst vooral op koffie, suiker, tabak rubber en thee, maar onder invloed van de ‘ethische koloniale politiek’ kregen ook de gewassen die de bevolking van Nederlands-Indië traditioneel verbouwde wetenschappelijke belangstelling. In die tijd van toenemende belangstelling voor tropische botanie studeerde van Gerrit van Iterson af. Het TU-pand aan de Oude Delft was te klein en van Iterson drong sterk aan op een eigen, grotere botanische tuin. Helaas was de economische situatie in ons land slecht en er kwam geen geld voor de tuin. Toen Iterson aangaf elders te gaan solliciteren kwamen collega’s, maar vooral studenten in actie. Het had effect: vanuit het ministerie kwam de toezegging dat er een eigen instituut in Delft mocht komen. Na veel ambtelijk oponthoud werd er een stuk grond van 3 hectare in de Wippolder aangewezen voor de tuin. Het terrein was enorm drassig door een ondoordringbare laag klei, vlak onder het oppervlak; er zou dus ingrijpend verbeterd moeten worden. Nog een beperking was de koepel op het dak van Geodesie aan de Kanaalweg: de beplanting in de tuin mocht niet hoog worden, anders werd de koepel onbruikbaar. Het werd een flinke klus. Inmiddels was aan de Julianalaan ook begonnen met de bouw van het Laboratorium voor Technische Botanie naar een ontwerp van de bekende architect Vrijman. In oktober 1917 was het nieuwe laboratorium klaar. Het tuin-gedeelte is nu is wat kleiner, onder andere door de bouw van het herkenbare oranje woonblok van DUWO, waar je rond de 500 euro 1 kamer kunt huren. Het aantal wat grotere kassen, in het midden van de Botanische Tuin, is uitgebreid.

Afbeelding