Daniël Vosmaer, Gezicht op Delft met een fantasieloggia, 1663, Museum Prinsenhof Delft, Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Daniël Vosmaer, Gezicht op Delft met een fantasieloggia, 1663, Museum Prinsenhof Delft, Bruikleen Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Hoofdrol voor Delft in tentoonstelling Vermeer

Algemeen

DELFT - Van 10 februari t/m 4 juni 2023 organiseert Museum Prinsenhof Delft een ambitieuze tentoonstelling over het leven van Johannes Vermeer (1632-1675) in de stad Delft. Aan de hand van topstukken van Delftse schilders, Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten wordt een beeld geschetst van het bruisende stadsklimaat in de 17de eeuw. 

Niet eerder was dit het uitgangspunt voor een tentoonstelling over deze wereldberoemde Delftse meester. De tentoonstelling loopt parallel aan een grote Vermeer-tentoonstelling in het Rijksmuseum. Janelle Moerman, directeur Museum Prinsenhof Delft: Wereldwijd zijn er al vele kunsthistorische tentoonstellingen gewijd aan het werk van Vermeer, over het mysterie rond zijn werkproces, zijn inspiratiebronnen en mogelijke leermeesters. Voor het eerst staat de context waarin hij zijn schilderijen maakte centraal in een tentoonstelling. Met ‘Het Delft van Vermeer’ kijken we specifiek vanuit een cultuurhistorisch perspectief naar Johannes Vermeer. Nergens kan dit verhaal beter worden verteld dan in Delft, de plek waar deze Delftse meester is geboren en tot grote bloei kwam.”

Thema’s en personages
De tentoonstelling wordt opgebouwd aan de hand van drie hoofdthema’s – het persoonlijke leven van Vermeer, het artistieke klimaat in Delft en het sociaal-economische klimaat in de stad. Elk thema wordt ingeleid aan de hand van een personage dat Vermeer daadwerkelijk kende. Met topstukken van Delftse schilders, Delfts aardewerk, Delftse tapijten, archivalia en egodocumenten toont het museum hoe het leven van Vermeer in Delft eruit moet hebben gezien en hoe de stad zijn werk en leven beïnvloedde en vormde. Bij de tentoonstelling ‘Het Delft van Vermeer’ wordt in afstemming met Delftse ondernemers en culturele partners een stadsprogramma ontwikkeld.