<p>De Doorkijker van vorige maand, Sherida Biswane, geeft het kunstwerk door aan Iglal Ashamage (Foto: Koos Bommel&eacute;)&nbsp;</p>

De Doorkijker van vorige maand, Sherida Biswane, geeft het kunstwerk door aan Iglal Ashamage (Foto: Koos Bommelé) 

‘De Nederlandse taal is een sleutel voor integratie en ontwikkeling’

DELFT – Delft op Zondag portretteert elke maand een zogenaamde Doorkijker. Doorkijkers zijn Delftenaren die, ondanks de tegenstromen en tegenwinden, hun weg proberen te vinden in het doolhof dat maatschappij heet. Het idee is deels geënt op het schilderij ‘De binnenplaats van een huis in Delft’ van Pieter de Hooch uit 1658. Deze maand (aflevering 31) Iglal Ashmage.  

Door Sara Tholenaars

Iglal Ashmage is geboren en getogen in Sudan en kwam in 2002 naar Nederland voor haar studie. Na haar studie is Iglal weer teruggegaan naar Sudan, maar vanwege politieke omstandigheden kwam zij zo’n tien jaar geleden terug naar Nederland.
Iglal is momenteel voorzitter van de Stichting Action in Resilience and Empowerment (SARE) en werkt hier heel actief als vrijwilliger. In 2017 heeft zij samen met twee andere vrouwen de stichting opgericht. Iglal vertelt aan ons waar haar stichting voor staat en wat de doelen zijn.

Doelen
Stichting Action in Resilience and Empowerment focust zich op drie doelen, namelijk een goede gezondheid, gendergelijkheid en de klimaatverandering.
De doelgroep van de stichting zijn migrantenvrouwen of vrouwen die uit hun land zijn gevlucht en nu in Nederland wonen. De stichting wil ervoor zorgen dat deze vrouwen het beste uit hun leven halen en dat de kwaliteit van hun leven verbetert. “Veel migrantenvrouwen of vluchtelingvrouwen hebben kracht, kennis en ervaring, maar omdat zij de Nederlandse taal niet machtig zijn worden zij vaak als minder gezien”, vertelt Iglal Ashmage.

Gezonde taal
Om de taalvaardigheid onder de doelgroep te verbeteren is de stichting een project gestart, genaamd ‘Gezonde Taal’. Met dit project hoopt de stichting de taalvaardigheid onder de doelgroep te verbeteren. Dit vind zij belangrijk, zodat de vrouwen beter kunnen integreren. “De Nederlandse taal is een sleutel voor integratie en ontwikkeling”, aldus Iglal.
Wanneer iemand de Nederlandse taal niet begrijpt, is toegang tot zorg en hulpverlening erg lastig. Door dit project zal de toegang naar het vragen om zorg en zoeken naar de juiste hulpverlening toegankelijker worden. ‘Gezonde Taal’ wordt gedeeltelijk gefinancierd door Stichting Haella. Dit project loopt al vijf maanden en volgend weekend zal de laatste bijeenkomst plaatsvinden. “Ik merk bij veel vrouwen, dat in de afgelopen vijf maanden hun taalvaardigheid is verbeterd”, aldus Iglal.

Geweld in relatie
Elke woensdag kunnen migrantenvrouwen en vluchtelingvrouwen terecht in Wijkcentrum de Vleugel. Hier kunnen zij andere vrouwen ontmoeten die de dezelfde problemen ervaren. Tijdens deze middag worden er gesprekken gevoerd over verschillende onderwerpen. Een van die onderwerpen is geweld binnen een relatie. Het komt helaas regelmatig voor dat vrouwen geweld ervaren binnen hun relatie. Iglal geeft op de woensdagmiddag informatie over vrouwengeweld en wat je er tegen kan doen. Sommige vrouwen weten vaak niet zo goed waar en bij wie zij terecht kunnen. Tijdens deze middag kunnen de vrouwen hier met elkaar over praten en worden zij verwezen naar hulpverleners, want voor de vrouwen die de taal niet zo goed begrijpen, ligt de drempel naar hulp vragen erg hoog.

Activiteiten
Tijdens de woensdagmiddag wordt er niet alleen met elkaar gepraat, maar worden er ook activiteiten ondernomen. Zo gaan de vrouwen ook samen koken. Dit is een mooie manier om elkaars cultuur beter te leren kennen en ook om tegelijkertijd een band op te bouwen. De vrouwen nemen dan zelf van huis kookmateriaal en de ingrediënten mee en gaan zij samen koken. Ook wordt er gemotiveerd om gezonde gerechten te bereiden, zo blijven de vrouwen zich welbewust van gezonde voeding.

Vrijwilliger
Naast haar werk als vrijwilliger bij Stichting Action in Resilience and Empowerment, heeft Iglal zes maanden als vrijwilliger gewerkt bij ‘Dokters van de wereld’ in kader van het project ‘Reach Out. Hier gaf zij voorlichting over seksuele, fysieke en emotionele mishandelingen. Tijdens de voorlichting vertelt ze hoe je deze vormen van mishandelingen kan herkennen, wat je er tegen kan doen, welke instanties kunnen helpen en hoe je weet wanneer je zelf te maken hebt met een van deze vormen van mishandeling. Ook komt het onderwerp besnijdenis bij meisjes aan bod. Iglal vertelt dat zij zelf ook slachtoffer is geweest van meisjesbesnijdenis. Iglal wil met haar voorlichting dit soort onderwerpen bespreekbaar maken en de taboes doorbreken.

Sara Tholenaars
Meer berichten
 
CustomHtml_1