<p>Wethouder Vollebregt en Wolter Smit (Foto: Martien de Man)</p>

Wethouder Vollebregt en Wolter Smit (Foto: Martien de Man)

Ondernemers willen aantrekkelijke, bereikbare stad met hightech maakindustrie

DELFT - Ondernemend Delft roept op te investeren in een aantrekkelijke en bereikbare stad met ruimte voor de hightech maakindustrie. Dat staat in het verkiezingsmanifest dat 16 ondernemersorganisaties onder leiding van VNO-NCW Delft hebben overhandigd aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad in aanloop naar de verkiezingen in maart volgend jaar.

Delft heeft een hoogwaardig ecosysteem voor de hightech maakindustrie. In dit systeem van universiteit, grote bedrijven, incubators en accelerators starten veel innovatieve bedrijven. “Helaas trekken deze jonge ondernemers bij succes weg uit de stad omdat zij geen flexibele en betaalbare huisvesting kunnen vinden”, zegt Wolter Smit, voorzitter VNO-NCW Delft. “Ook voor traditionele maakbedrijven is de ruimte te beperkt, terwijl zij veel werk bieden aan praktisch geschoolde stadbewoners. Ondernemend Delft pleit daarom voor behoud van bestaande bedrijfsruimte voor maakbedrijven en ontwikkeling van extra ruimte op onder meer Schieoevers.” Investeren in een breed cultureel aanbod is een tweede wens in het verkiezingsmanifest. Delft moet aantrekkelijker worden voor zowel bezoekers als bewoners, dat is ook goed voor de economie en werkgelegenheid. De komende jaren worden er ook 15.000 woningen bijgebouwd en naar schatting 10.000 extra banen gerealiseerd. Smit: “Duurzame mobiliteitstransities zijn nodig om te voorkomen dat Delft dichtslibt.” Wethouder Vollebregt van Economie heeft het verkiezingsmanifest in ontvangst genomen. “Dit manifest geeft aan waar ondernemers kansen zien om Delft nog beter te maken. We werken nu ook al samen hard aan het oppakken van deze kansen. Zo is recent de eerste succesvolle editie geweest van Delft MAAKT Ruimte waarin we vragers en aanbieders van maakbedrijfsruimte verbinden. In nauwe samenwerking met de ondernemers geven we verder uitvoering aan de ambities die in het manifest genoemd zijn.”

Meer berichten
 
CustomHtml_1