<p>Er komt een registratieplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte </p>

Er komt een registratieplicht voor alle vormen van toeristische verhuur van woonruimte

Beleid toeristische verhuur van woonruimte

DELFT - Er komt een registratieplicht voor alle vormen van toeristisch verhuur van woonruimte. Het verhuren van woonruimte bij afwezigheid van de bewoner wordt mogelijk gemaakt met een maximum van 60 overnachtingen per jaar. Hiervoor wordt een aanvullende meldingsplicht ingevoerd. Dat zijn de belangrijkste punten uit het voorstel ‘Beleid toeristische verhuur van woonruimte Delft’ dat donderdagavond op veel steun uit de commissie Economie, Financiën en Bestuur kon rekenen.

Belangenverenigingen Binnenstad Noord, De Oude en De Nieuwe Delf en Zuidpoort kwamen eerder deze maand al met een reactie op het voorstel, in een brief aan de raad: “Goed dat Delft nu met beleid komt, inclusief de aangekondigde proactieve handhaving en de extra inzet voor de eerste tijd. Niet eens zijn we het met een maximale termijn van 60 dagen verhuur; die moet, net als in bijvoorbeeld Den Haag en Leiden, op 30 dagen gezet worden. Verder kunnen de definities scherper en moet cumulatie en ontwijking voorkomen worden door voor een pand of vakantieverhuur te vergunnen of B&B maar niet in combinatie. Omdat overlast vooral samenhangt met de grootte van de groep, is een maximaal aantal bezoekers van 4 een betere norm dan een minimale oppervlakte per bezoeker. Belangrijk is verder dat de eigenaar altijd bereikbaar is bij verhuur, ook bij vakantieverhuur.”

Tijdens de commissievergadering werden ook door diverse fracties, in navolging van twee insprekers, enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij een paar details uit het beleid waarmee de gemeente onder meer overlast in de buurt en oneigenlijk gebruik van woonruimte wil voorkomen. Een van de insprekers kaartte aan dat in het voorstel een maximum van twaalf vierkante meter per persoon is opgenomen als toegestane verhuurruimte in een B&B. Ook verschillende fracties zetten daar vraagtekens bij omdat het verhuren aan het gezin daardoor lastig wordt. Wethouder Schrederhof zei dat daar bij het opstellen van de nieuwe huisvestingsverordening nog eens goed naar gekeken wordt. D66 maakte net als de belangenverenigingen een punt van het maximum van 60 overnachtingen per jaar. Dat aantal zou ook wat D66 teruggeschroefd mogen worden naar 30. Wethouder Vollebregt liet weten daar geen voorstander van te zijn, omdat Delft met een maximum van 60 nachten al redelijk streng is. D66 en de VVD nemen het voorstel mee terug naar de fractie. Als die beraden leiden tot moties komt dit onderwerp terug in de raadsvergadering van 16 december.

Meer berichten
 
CustomHtml_1