<p>Onder meer in Nieuw Delft wordt flink bijgebouwd. Niet elke woning is even betaalbaar voor starters. <br>(Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Onder meer in Nieuw Delft wordt flink bijgebouwd. Niet elke woning is even betaalbaar voor starters.
(Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

‘Jongeren maken nauwelijks kans op de Delftse woningmarkt’

DELFT - Een doelgroep die nauwelijks kans maakt om in Delft een woning te vinden, bestaat uit jongeren en starters. Bij de bespreking van de Delftse Woonmonitor in de raad werden de zorgen hierover meermaals geuit.

Door Cheyenne Toetenel

De Woonmonitor geeft jaarlijks inzicht in de nieuwbouwplannen en de ontwikkelingen op de lokale woningmarkt. Deze inzichten werden tijdens de oordeelsvormende vergadering van de commissie Sociaal Domein en Wonen vorige week donderdag al gecombineerd met referenties aan de eerder gehouden beeldvormende bijeenkomst over de woningnood in Delft bij jongeren, waarbij jongeren vertelden over de problemen waartegen ze aanlopen. 

Woningloten
Bij de bespreking van de Woonmonitor in de raadsvergadering van afgelopen donderdag diende STIP samen met D66, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft de motie ‘Woningloten in Delftse woonvoorraad’ in. “Delftse jongeren krijgen nu niet of nauwelijks de kans om toe te treden tot de Delftse woningmarkt”, aldus Daylam Dag van STIP. “Hoewel andere Delftenaren het ook lastig hebben op de woningmarkt, is de kans voor jongeren en starters wel erg laag.” Om die reden diende STIP een motie in om het verloten van een deel van de woningvoorraad te onderzoeken en de uitkomsten te betrekken bij het opstellen van de Woonvisie 2023-2030. “Het verloten van een percentage van de sociale huurvoorraad lijkt een effectief middel te zijn om de slaagkans voor Delftse jongeren en starters te verhogen.” De Delftse fracties gingen akkoord met de motie, behalve SP en Hart voor Delft. “Jonge gezinnen en starters moeten ook de kans krijgen om zich in Delft te vestigen, maar wij vinden dat een woning een basisbehoefte is en geen loterij”, aldus Salwan al Jaberi van SP Delft. “De SP is voor huisvesting van starters en jonge gezinnen, maar niet als dat ten koste gaat van mensen met urgentie.” Hart voor Delft vindt verloten simpelweg niet eerlijk, vertelt raadslid Sylvia Grobben. “Hart voor Delft is eerder voorstander van verlaging van de leeftijdsgrens van inschrijving van 18 naar 16, dan voor het verloten.” Grobben doelt hiermee op een voorstel van D66 om de inschrijfleeftijd voor een huurwoning te verlagen. Wethouder Karin Schrederhof van Wonen wijst erop dat laatstgenoemde niet zal bijdragen aan een oplossing van het probleem. “De leeftijd verlagen terwijl je het aantal sociale huurwoningen niet verhoogt, verbetert de situatie niet. Dat alleen gaat dus niet helpen.”

Op de campus
STIP diende een tweede motie in, samen met D66, PvdA, VVD, CDA, ChristenUnie en Onafhankelijk Delft. De motie ‘Actualiseren Convenant TU Delft’ werd unaniem aangenomen. Het college moet volgens deze motie intensiever met de TU Delft in gesprek over de groei van de universiteit en impact op de stad en hierbij expliciet aandacht hebben voor tekorten in de studentenhuisvesting. Dag van STIP: “Het is mooi dat het convenant ten doel stelt om een mooie combinatie van stad en universiteit te vormen. Het mist op dit moment echter de urgentie bij de TU Delft om de huidige en toekomstige tekorten studentenhuisvesting aan te pakken. De gevolgen van een groeiende universiteit voor een stad moeten in goede banen geleid worden. Het is cruciaal dat de TU Delft zich verantwoordelijk voelt voor de impact die het tekort aan voldoende woningen heeft op haar eigen studenten in de stad. De raad, het college en TU willen allemaal een Delft waar het fijn wonen, werken, studeren en leven is. Daarin sta je samen sterker dan alleen.” Diverse partijen zien graag een onderzoek naar de mogelijkheid van studentenhuisvesting op de TU-campus zelf, waaronder Hart voor Delft. Grobben: “Als er iets is waar wij ons druk over maken is het studentenhuisvesting, omdat de ambitie van de TU uit de hand loopt. De enige manier om dit op te lossen is dat de TU terrein beschikbaar stelt voor huisvesting. De stad heeft er alles aan gedaan om studenten te huisvesten, waardoor er voor de Delftse inwoners, jongeren, starters en senioren geen woningen beschikbaar zijn.” Studenten de verkamerde woningen laten verlaten voor een woning op het TU-terrein is volgens Grobben een goed idee, zodat woningen weer beschikbaar komen voor Delftenaren.

Schaarste
Wethouder Schrederhof geeft aan al met de TU Delft in gesprek te zijn over studentenhuisvesting en de verantwoordelijkheid van de universiteit hierin. Ook het onderzoek naar de mogelijkheid om een deel van de woningvoorraad te verloten bekijkt zij positief. Wat volgens Schrederhof wel goed is om in gedachte te houden, is dat het verdelen blijft van de schaarste bij de Woonvisie. “Het tekort zal op korte termijn ook niet zomaar oplosbaar zijn. We kunnen heel hard bijbouwen, maar de druk is heel groot. Dit betekent ook dat als je een partij iets meer ruimte geeft, het altijd ten koste gaat van een andere.” Dit wil de wethouder graag meegeven in aanloop naar de nieuwe Woonvisie.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1