<p>Moen Mangroe van de Rode Feniks en wethouder Bas Vollebregt bij wijkcentrum The Culture, waar cultuur een mooie plek krijgt (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Moen Mangroe van de Rode Feniks en wethouder Bas Vollebregt bij wijkcentrum The Culture, waar cultuur een mooie plek krijgt (Foto: Koos Bommelé)

Gemeenteraad stelt Cultuurkader Delft vast

DELFT -  Een ruime meerderheid van de raad heeft ingestemd met het Cultuurkader Delft 2021-2030. Het was een unieke vergadering, want de raad stemde ook in met alle andere voorstellen, moties en amendementen. 

Net als in de voorgaande debatten concludeerden diverse fracties in de raadsvergadering dat het financieel lastig wordt om de ambities uit het Cultuurkader te realiseren, laat staan om de culturele basis op orde te houden.

De VVD was tevreden dat wethouder Bas Vollebregt nog een keer beloofde om in de uitvoeringsagenda een definitie op te nemen van de basis  plus een prioriteitstelling op hoofdlijnen. In die agenda komen in overleg met de culturele instellingen concrete plannen te staan voor de komende periode van twee tot vier jaar. Daarnaast liet de wethouder weten dat er een scenarioverkenning wordt uitgevoerd die breder kijkt naar het voorzieningenniveau in Delft.

De ambities en doelen voor de komende negen jaar zijn uitgewerkt in drie programmalijnen: Meedoen met Cultuur, Stedelijke Aantrekkelijkheid en Cultuur en Innovatie. De raad ging unaniem akkoord met het amendement Eerlijk betalen voor Cultuur. Via dit amendement van D’66, CDA, STIP, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, Hart voor Delft en Onafhankelijk Delft heeft de raad in het voorstel van de ambitie om de Fair Practice Code na te leven een randvoorwaarde gemaakt. Volgend jaar wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van deze gedragscode. De PvdA wees erop dat dit niet alleen van belang is voor de werknemers in de cultuursector, maar ook voor subsidievragers omdat eerlijk betalen inmiddels een belangrijke randvoorwaarde voor subsidiegevers is. Hart voor Delft had geen goed woord over voor het Cultuurkader. Die fractie sprak over een kader voor de elite en niet voor de gewone man.

Meer berichten
 
CustomHtml_1