<p class="Onderschrift" pstyle="Onderschrift">&#39;Ik zou graag willen dat Delft een stad is waarin iedereen wordt gezien&#39;</p>

'Ik zou graag willen dat Delft een stad is waarin iedereen wordt gezien'

Miranda Voogt - VVD

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Miranda Voogt van de VVD.

Wat doe je naast je raadswerk?
Naast mijn raadswerk werk ik fulltime als senior-adviseur bij het ministerie van VWS. Een interessante en momenteel erg drukke baan, zeker in de huidige tijd waarin wij als land en samenleving zo geraakt zijn door de pandemie. Ik draag er bijvoorbeeld aan bij dat mensen met een extra kwetsbare gezondheid t.a.v covid-19 gezien en beschermd worden. Het is dus best intensief een drukke fulltime baan en daarnaast steek ik gemiddeld nog 15 uur per week in het raadswerk. Gelukkig heb ik in het weekend nog wel tijd om balletje te slaan op de golfbaan Delfland. Dat probeer ik elk weekend te doen. Lekker in de natuur, mijn hoofd leeg maken en genieten.

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Aangezien ik in vorige interviews al antwoord heb gegeven op deze vraag, maak ik van de gelegenheid gebruik om een ander persoon te noemen waaraan ik een voorbeeld neem. Dat is namelijk mijn broertje Tom, die het syndroom van Down heeft. Ik bewonder hem omdat hij zo enorm positief in het leven staat, hij weet wat hij wil en weet het hoogst haalbare uit het leven te halen. Zo heeft hij het voor elkaar gekregen dat hij een baan met arbeidsovereenkomst heeft bij de Albert Heijn in Delft. Tom gaat elke dag trots naar zijn werk, waar hij de vakken vult en mensen de weg wijst als zij iets niet kunnen vinden in de winkel. En ik ben er trots op dat hij daarmee de kans krijgt om een eigen inkomen te genereren en een waardevolle bijdrage aan de samenleving levert.

Dat gun ik iedereen, want het hebben van een werkplek waarin je gezien wordt en waarmee je waarde aan de samenleving toevoegt is wat mij betreft een mooie en fijne manier om volwaardig mee te doen in de samenleving. Tom inspireert mij om mij als volksvertegenwoordiger in te zetten voor de doelgroep die niet direct de mogelijkheden heeft om het beleid in positieve zin te beïnvloeden. Ik vind het een eer om dat indirect namens hem en andere Delftenaren zoals hij te mogen doen.

Waarom koos je voor de VVD?
Ik ben lid van de VVD omdat die partij staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid. Die twee kun je namelijk niet los van elkaar zien. Ik geloof in de vrijheid van mensen om te doen en laten wat je wil, vrijheid van ondernemen, van geloof en van meningsuiting. En dat eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief het beste in mensen naar boven haalt. In een liberale maatschappij worden mensen gestimuleerd te doen waar ze goed in zijn en waar ze plezier in hebben. Verder staan de VVD-ers die ik ken positief en pragmatisch in het leven en dat spreekt mij heel erg aan.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat gebeurt daar zoal?
De afgelopen periode heb ik mij onder andere ingezet voor het bouwen van middeldure huur- en koopwoningen, voor Delftse starters, ouderen en gezinnen. Ik zie het om mij heen, het is enorm moeilijk om in Delft aan een betaalbare woning te komen. Er zijn echt te weinig middeldure woningen.
Vooral voor de groep Delftenaren die een modaal inkomen heeft, zij komen daardoor niet in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ik gun het mijn hardwerkende zusje, de kapper bij mij in de wijk, de bouwvakker en alle andere belangrijke beroepen om een betaalbare woning in Delft te vinden. Ik blijf mij daarom inzetten voor het bijbouwen van deze woningen.

Daarnaast probeer ik in het sociaal domein de kosten beheersbaar te houden, door steeds weer te vragen om meetbaar, effectief en efficiënt beleid. Een oplossing zie ik het toevoegen van voorzieningen in wijken dicht bij mensen. Denk hierbij aan sportvoorzieningen, maatjesprojecten om eenzaamheid tegen te gaan, vrijwilligers die koken, boodschappen of klusjes doen, die mensen naar een medische afspraak rijden. Dit soort voorzieningen zijn preventief en helpen om mensen actief en in contact met de samenleving te blijven.

Wat zou je, politiek gezien, graag willen verwezenlijken?
Ik zou graag willen dat Delft een inclusieve en toegankelijke stad is waarin iedereen wordt gezien en niemand aan de zijlijn staat. Ook zou ik graag zien dat de Delftse straten weer veilig worden voor iedereen. Recentelijk heeft een groep vrouwen ingesproken over het project Safe Streets. Ik hoop dat Delft zich hierbij aansluit en werk maakt van het verbeteren van de veiligheid op straat en in het openbaar vervoer. Zelf maak ik ook wel eens vervelende dingen mee op straat, zoals ongewenst aangesproken, nagefloten of achtervolgd worden. Op dit thema valt voor Delft nog wel een verbeterslag te maken.

Hoe zie je de toekomst voor je in het kader van de verkiezingen 2022? Situatie VVD?
Ik voorzie een zonnige toekomst voor de VVD in Delft, het ziet ernaar uit dat wij in maart weer gaan groeien. Wij hebben een ontzettend gezellig, goed en professioneel team klaarstaan dat staat te popelen om zich in te zetten voor een betaalbaar, veilig en bewoonbaar Delft. Ook deze keer heb ik mijzelf kandidaat gesteld. Mij vind je in maart op plek 2. Ik ga heel graag nog een periode mee, omdat er in Delft echt nog dingen zijn die beter of anders kunnen.

Dat doe ik omdat ik niet het type ben dat vanaf de zijlijn gaat staan klagen en roepen dat het beter of anders moet. Ik probeer echt concreet mijn steentje daaraan bij te dragen, want als je echt ergens een mening over hebt en iets wil veranderen, dan moet je daar tijd en energie in steken. En dat doe ik de komende periode ook weer met heel veel passie en liefde voor onze mooie stad Delft!

Meer berichten
 
CustomHtml_1