<p>Bewoners van de Reiger eisen al langere tijd oplossingen voor vochtproblemen en kou in huis<br>(Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Bewoners van de Reiger eisen al langere tijd oplossingen voor vochtproblemen en kou in huis
(Foto: Koos Bommelé)

‘Woonsituatie leidt tot ongezonde stress bij bewoners’

DELFT - Eerder dit jaar schreven we in Delft op Zondag al over de onvrede die heerst onder bewoners van wooncomplex de Reiger aan de Papsouwselaan. De leefbaarheid van de woningen is naar hun zeggen beneden peil. Vorige maand was er opnieuw ophef, dit keer onder meer door problematiek met de riolering. ChristenUnie Delft besloot daartoe schriftelijke vragen aan het college te stellen over de problematiek en renovatieplannen.

Door Cheyenne Toetenel

“We hebben te maken met lekkages en schimmel, en in de winter is het niet te doen met de kou”, vertelde bewoner Steven Visser destijds. “We hebben enkel glas, en alleen de woonkamer en één van de slaapkamers zijn verwarmd. In de overige ruimtes staat het ijs op de ramen als het vriest.” Bewoner Soraida gaf aan mentaal en lichamelijk uitgeput te zijn door de hele situatie. “Door de stress slaap ik amper, door de kou ben ik stijf en ook de vochtproblemen hebben hun werking op mijn gezondheid.” Steven deelde eerder zijn gevoel onder valse voorwendselen naar de flat te zijn gelokt door woningcorporatie Woonbron. “Toen ik de woning betrok werd mij verteld dat binnen vier jaar een grote renovatie zou plaatsvinden en wij als bewoners de mogelijkheid zouden krijgen om met urgentie een andere huurwoning te betrekken. Echter is daar tot op de dag van vandaag niets over duidelijk. Dubbel glas en nieuwe radiotoren krijgen we niet door die onduidelijkheid, maar we betalen wel elke maand ruim 700 euro om in een woning te mogen die onleefbaar is.” Ook op de situatie in de gemeenschappelijke ruimtes klinkt al langer kritiek. Soraida: “Het is er hartstikke smerig en er lopen ratten. Jongeren krijgen regelmatig de kans om onze hal te gebruiken als toilet.” Afgelopen maand leidde een rioolbreuk tot nog meer overlast in de hal en opslagruimte, mogelijk door een verzakking van de grond.

Staat
“Woongebouw Reiger is als enige niet meegenomen in het groot onderhoud van Woonbron, omdat Woonbron nog geen beeld heeft van hoe de toekomst van dit woongebouw er uit gaat zien”, aldus fractievoorzitter Bert van der Woerd van ChristenUnie Delft. “Momenteel worden problemen op basis van meldingen op niet-structurele wijze opgelost. Het blijft bij klein onderhoud en ad hoc oplossen van problemen.” Van der Woerd vroeg zich af of het college bekend is met de gebrekkige rioleringsinfrastructuur en staat van de woningen in Poptahof, in het bijzonder bij woongebouw Reiger. Het college laat in een reactie weten dit ten aanzien van de riolering in het openbaar gebied niet te kunnen plaatsen: “Het riool is ruim 40 jaar oud en is nog in goede staat, ook functioneert het riool in de openbare ruimte nog goed. Vervanging van het riool is in de komende acht jaar niet voorzien. Het college is verder bekend met de verouderde staat van dit complex en de noodzaak woongebouw Reiger te vernieuwen.” Van der Woerd stelt namens ChristenUnie Delft dat de bouwkundige staat van deze woningen ongezond is voor de bewoners en zelfs mensen ziek maakt. Ook stelt hij dat het stress veroorzaakt, waardoor het dagelijks functioneren van mensen en kinderen moeilijker wordt  ”Mensen lijden onder vage beloftes en het ontbreken van concrete toezeggingen.” Het college geeft aan niet te kunnen beoordelen in hoeverre de bouwkundige staat van de woningen negatieve invloed heeft op gezondheid van de bewoners.

Aanpak
Het college zegt geen rol en positie ten aanzien van het veranderen van de bouwkundige staat van vastgoed in de gemeente te hebben, anders dan eventuele veiligheidsrisico’s toetsen. “Dat kan alleen de vastgoedeigenaar, in dit geval Woonbron. Het college voert wel overleg met Woonbron over mogelijkheden ten aanzien van het vernieuwen van de Reiger en directe omgeving.” Volgens de ChristenUnie zijn de bewoners al jaren in het ongewisse gelaten over de planning van de noodzakelijke verbeteringen aan de woongebouwen. Het college stelt dat Woonbron in de afgelopen maanden diverse maatregelen heeft genomen om de leefbaarheid in de Reiger te verbeteren. “Hierover wordt sinds het voorjaar afgestemd met de nieuw opgerichte bewonerscommissie. Diverse problemen zijn inmiddels verholpen. Bovendien gaat Woonbron, zoals is aangekondigd aan de bewoners, huis aan huis individuele bewonersgesprekken voeren over de woonbehoeften van bewoners. Daarin wordt geïnventariseerd wat er nodig is om, in afwachting van definitieve ontwikkelingen, een fijne woonomgeving te maken.” Een woordvoerder van Woonbron laat weten dat deze week al is gestart met dit huis aan huis woononderzoek. “Het onderzoek loopt door tot eind januari 2022. In december heeft de bewonerscommissie een gesprek met de directie van Woonbron over de samenwerking naar het vervolg.”

Meer berichten
 
CustomHtml_1