<p class="Onderschrift" pstyle="Onderschrift">&#39;De verkiezingen voor de gemeenteraad worden spannend&#39;</p>

'De verkiezingen voor de gemeenteraad worden spannend'

(Foto: Bert van der Woerd)

Politiek: Bert van der Woerd - ChristenUnie

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Hart voor Delft (4) en Onafhankelijk Delft (3). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Bert van der Woerd van de ChristenUnie.

Wat doe je naast je raadswerk?
Naast mijn raadswerk, werk ik als projectmanager innovatieve satellietnavigatie bij Luchtvaartverkeersleiding Nederland (LVNL). Vanaf 2021 navigeren vliegtuigen niet meer met behulp van radiobakens op de grond maar via GPS-coördinaten. Vliegroutes kunnen daardoor flexibeler worden ontworpen, zodat vliegtuigen efficiënter en met minder brandstofverbruik vliegen.

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld voor jou?
Een politiek voorbeeld voor mij is professor dr. ir. Egbert Schuurman, ingenieur, filosoof en politicus. Hij was van 1974 – 2004 bijzonder hoogleraar filosofie aan de TU. Zijn proefschrift Techniek en Toekomst liet mij nadenken over de invloed en macht van technologie.

Waarom koos je voor de CU?
De ChristenUnie is een partij die de samenleving in beweging brengt. Zij mobiliseert mensen, maatschappelijke organisaties en kerken om samen na te denken over de toekomst. Vanuit drie kernwaarden, geloof, hoop en liefde waagt de ChristenUnie met beperkte inzichten een stap voorwaarts met zorg voor mensen, hart voor de schepping om in vrede met elkaar leven. Dat spreekt mij aan. De ChristenUnie vertrouwt op de kracht en eigen verantwoordelijkheid van mensen en maatschappelijke organisaties. Dus ruimte voor scholen, sportverenigingen, vrijwilligersorganisaties, bewonersinitiatieven en buurten. Juist in een tijd waarin stevig hervormd en bezuinigd moet worden, maakt de ChristenUnie keuzes die recht doen aan mensen die het op eigen kracht niet redden.
Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Mijn aandachtsgebieden zijn ruimte en verkeer. Hierbij zijn klimaat en duurzaamheid belangrijke aspecten. Ruimte en klimaat zijn ons gemeenschappelijk bezit. Dat betekent dat we het delen met onze voorouders, met de buren dichtbij en ver weg en met ons nageslacht. Anders gezegd ik voel mij verbonden met mijn opa’s en oma’s van eind 19de eeuw en met mijn kleinkinderen die wellicht leven tot in de 22ste eeuw.

Wat heeft de ChristenUnie voor de Delftse bevolking bereikt?
In de Delftse gemeenteraad wordt veel samengewerkt. ChristenUnie Delft is altijd op zoek naar coalities en daarbij sluit ze niemand uit. Alleen zo kan zij werk van haar speerpunten maken. In coronatijd hebben we vanuit het thema zorg voor elkaar moties aangenomen gekregen en zijn toezeggingen door het college gedaan. De gemeente is aan de slag gegaan met Housing First, met nazorg uit detentie, beschermd wonen. We benadrukken dat randvoorwaarden van beleid in orde moeten zijn. We bepleiten voortduren dat participatie in orde moet zijn, dat is veel meer dan op tijd informeren.

Wat zou je, politiek gezien, graag willen verwezenlijken?
Elke vier jaar wordt de Delftse inwoner om zijn stem gevraagd, niet om zijn mening. Dat is waar het in de politiek wel om gaat. Een eigen motie aangenomen krijgen is leuk voor de lijstjes. Waar het omgaat is dat een inwoner een raadsbesluit, een motie, een initiatiefvoorstel, een amendement begrijpt. Echt meedoen, dat is wat telt. Dit heb ik bij LVNL geleerd. Een wijziging in het luchtruim gaat alleen door als de omgeving aan die wijziging zijn fiat geeft. Hij is het er mee eens, of niet maar heeft wel begrepen waarom de wijziging er toch moet komen. Dit zou moeten gelden voor alles wat we in onze openbare ruimte aanpakken.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Momenteel werken alle lokale politieke partijen aan hun verkiezingsprogramma’s. Daar staan zonder twijfel mooie dingen in. Zodra de verkiezingsuitslag nagalmt weten we nauwelijks wat ervan in een collegeprogramma terecht komt. Dat kan anders. Een groep inwoners, wellicht gerekruteerd uit alle belangenverenigingen, sportverenigingen, kerken, culturele organisaties, bedrijvenverenigingen, stelt een set van 25 stellingen op. Van deze stellingen over de toekomst van de stad kan men er op de verkiezingsdag 5 kiezen waarvan men aankruist het er mee eens te zijn of niet. De stellingen die het halen worden per definitie uitgewerkt in het nieuwe collegeprogramma.

Heeft de corona-pandemie invloed op je werk (gehad) als raadslid?
De corona-pandemie heeft mijn raadswerk beïnvloed. Mijn dossierkennis is toegenomen, mijn contacten in de stad zijn uitgedund. De wereld werd zo plat als een beeldscherm. Toevallige ontmoetingen waar zo maar een idee kan opbloeien, hadden weinig kans.

Hoe kijk jij momenteel naar de landelijke politiek? Kabinetsformatie?
De voorzitter van de Tweede Kamer brak laatst in een interview een lans voor slow politics. Dat doet de Tweede Kamer nu niet.

Hoe meer partijen in de Tweede Kamer hoe maller de streken worden om op te vallen. Het wil er bij mij niet in dat een nieuwe bestuurscultuur ontstaat als je met dezelfde mensen en partijen doorgaat. Als ze door hadden willen gaan dan had dat direct na de verkiezingen moeten en kunnen gebeuren. Mogelijk dat geen enkele combinatie een nieuwe bestuurscultuur brengt. Dan moet ons democratisch systeem op zijn kop.

Hoe zie je de toekomst voor je in het kader van de verkiezingen 2022?
De verkiezingen voor de gemeenteraad worden spannend. Hoeveel partijen gaan meedoen, hoeveel komen er in de raad? Vanaf 2010 groeit ChristenUnie Delft gestaag van bijna 1.600 stemmen naar net geen 2.700 stemmen in 2018. In 2022 van 2 naar 3 zetels! We gaan onder onze vele talenten wethouderskandidaten scouten.

Bert van der Woerd - ChristenUnie

Meer berichten
 
CustomHtml_1