<p>startbijeenkomst over Een Positief Sportklimaat</p>

startbijeenkomst over Een Positief Sportklimaat

Geslaagde startbijeenkomst over Een Positief Sportklimaat

Op vrijdagmiddag 1 oktober jl. vond in het clubgebouw van Full Speed een zeer geanimeerde startbijeenkomst plaats over het thema Een Positief Sportklimaat. Deze bijeenkomst was in het kader van het Delfts Sportakkoord georganiseerd door de Werkgroep Positief Sportklimaat, die bestaat uit Hafida Azouagh, Fabienne Smith, Liza van Baarle (allen Gemeente Delft), Rachel van Barneveld (Delft voor Elkaar / Haaglanden Beweegt), Jan Vrins (Full Speed) en Wicher Schreuders (DHC).

Het Delftse Sportakkoord, dat een jaar geleden is ondertekend, is grotendeels gebaseerd op het Nationaal Sportakkoord. Dat laatste zet in op zes doelen die het sporten en bewegen moeten bevorderen. Daaronder horen het inclusief sporten en bewegen, maar ook een positieve sportcultuur. Sport en bewegen hoort voor iedereen vanzelfsprekend te zijn, ongehinderd door leeftijd, lichamelijke of geestelijke gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie. Ook moet iedereen overal en altijd met plezier, veilig en zorgeloos kunnen sporten. Hier was deze startbijeenkomst dan ook op gericht. De doelgroep bestond uit de Delftse sportclubs, met name bestuurders van die clubs en voor later ook trainers en teambegeleiders.
De bijeenkomst werd geopend door wethouder Karin Schrederhof. Vervolgens kwamen de drie gekozen subthema’s aan de orde, te weten ‘Beperking en sport’, ‘Etniciteit en sport’ en ‘LHBTIQ+ en sport’. Tegelijkertijd was ook gekozen voor een afwisseling in de behandeling per onderwerp. Zo werd het ene onderwerp behandeld in interviewvorm, het volgende onderwerp via een presentatie en weer een ander subthema middels een langduriger sketch door Toneelgroep Bens (aangevoerd door Sjoerd Vrins). Deze toneelgroep verzorgde ook een aantal kortere sketches. En dan de gastsprekers. Henk de Blij vertegenwoordigde de sporters met slechtziendheid of totale blindheid. Voetbalscheidsrechter Manuel Uijttewaal is iemand met een groeistoornis. Beiden konden als ervaringsdeskundigen de nodige tips aan de aanwezigen mee geven. Hetzelfde gold voor oud-DHC-doelman Hayati Boyla (als iemand met een niet-Nederlandse achtergrond) die de verschillen tussen zijn actieve periode in de jaren ’90 en de huidige tijd besprak. Belangrijk bij met name Uijttewaal en Boyla bleek de manier van optreden zoals men er zelf in staat: de eigen positieve uitstraling helpt enorm om door anderen geaccepteerd te worden. Maar binnen de sportclubs moet het klimaat zodanig zijn dat ook de mogelijk minder sterken geholpen worden. Karin Blankenstein (van de John Blankenstein Foundation) hield een verhaal, met tal van voorbeelden en anekdotes, over de acceptatie van de LHBTIQ+ gemeenschap, die vanzelfsprekend zou moeten zijn, maar dat helaas nog steeds niet is. De bijeenkomst werd wat betreft het officiële gedeelte afgesloten met een panelsessie, waarbij ook dat gedeelte door dagvoorzitter Frans van Rijnswou deskundig werd geleid.
Van groot belang zijn nu de mede via de genoemde werkgroep te nemen vervolgstappen. Er is al een Nulmeting naar de clubs uitgestuurd, waarbij naar de huidige stand van zaken op het gebied van een positief sportklimaat bij de Delftse sportclubs wordt gevraagd. Op basis van de startbijeenkomst en de uitkomsten van die nulmeting worden vervolgacties gestart, waarna over circa twee jaar de Nulmeting zal worden herhaald.
De aanwezigen bleven vervolgens nog geruime tijd napraten met de diverse gastsprekers en met elkaar. De bijeenkomst was zeer geslaagd en heeft het gesprek in ieder geval onder de aanwezigen op gang gebracht. Naar verwachting zullen nu ook meer Delftse sportclubs bij de vervolgstappen aan haken.

Meer berichten
 
CustomHtml_1