Het Stadskantoor is reeds voorzien van zonnepanelen
Het Stadskantoor is reeds voorzien van zonnepanelen

‘De energietransitie is een opgave van ons allemaal’

Algemeen

DELFT - Delftse belangenverenigingen uitten eerder hun zorgen om het gebrek aan inspraakmogelijkheden voor Delftenaren rondom de energietransitie. Dit was reden voor hen om wethouder Brandligt aan te spreken op de huidige gang van zaken rondom het op te stellen Warmteplan. Het college komt nu met een reactie.

Sinds de start volgen de voorzitters van belangenverenigingen Voorhof II West, Onze Indische Buurt, Binnenstad Noord, De Oude en De Nieuwe Delf, Zuidpoort en Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft met belangstelling de ontwikkelingen rondom de energietransitie in Delft. Na het digitale stadsgesprek ‘Delft aardgasvrij’ kwamen de voorzitters tot de conclusie dat de huidige stand van zaken reden voor grote ongerustheid over de aanpak is. De zorgen zijn op 9 augustus toegelicht in een brief aan wethouder Stephan Brandligt, die over de energietransitie gaat. “We hopen de wethouder wakker te schudden”, vertelde Jan van der Veen, voorzitter van belangenvereniging Voorhof II West, eerder aan Delft op Zondag.

Betrokkenheid
“De energietransitie is een opgave van ons allemaal”, schrijft het college in een reactie. “Uw betrokkenheid is daarom heel waardevol voor ons. Alleen wanneer we allemaal aan deze opgave bijdragen, zal het ons lukken de afspraken en doelen uit het Klimaatakkoord te halen. Uw zorgen begrijpen wij heel goed. Omdat we nog zo vroeg in het proces van de energietransitie staan, kunnen we nu niet al uw zorgen wegnemen.” In de reactie beschrijft het college het proces en legt uit wat er de komende jaren gaat gebeuren. “Er is in ieder geval geen sprake van dat de besluiten al genomen zijn.” In de reactie wordt ingegaan op het proces. “In het Warmteplan hebben we 13 wijken aangewezen waar we voor 2030 een warmte-uitvoeringsplan willen maken. Wij zeggen hier bewust dat de wijken deze gaan maken, omdat wij deze plannen niet zonder de wijk gaan bedenken. Wij willen een gezamenlijk product van bewoners, gemeente en andere betrokkenen.” Ook wordt ingegaan op de vraag om aansturing van het transitieproces. “Binnen onze organisatie zijn we druk bezig om een projectorganisatie op te zetten. De mensen in die organisatie gaan aan de slag met de warmteuitvoeringsplannen. Gemeente Delft is begin 2020 gestart met programma management voor de energietransitie en volgt daarin de methodiek van de Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten. Omdat we samenwerking met bewoners en participatie zo belangrijk vinden, zullen wij experts inhuren om te zorgen dat de inwoners van Delft een prominente plek krijgen in ieder proces en in ieder plan. Dit is, naast de beginfase waarin we nu zitten, ook de reden dat inwoners, bedrijven, woningbouwcorporaties en belangenverenigingen nog niet benaderd zijn. Dit gebeurt zodra het eerste warmte-uitvoeringsplan van start gaat; naar verwachting begin 2022.” Het college stelt dat er absoluut geen sprake van is dat dit Warmteplan voor de komende decennia alle besluiten bepaalt. “U kunt het zien als een startdocument. We moeten tenslotte ergens beginnen en met de informatie die we nu hebben, is dit onze inschatting van het beste vertrekpunt.” Bij het opstellen van het Warmteplan hebben belanghebbenden deelgenomen aan de klankbordgroep. Dit geeft de gemeente graag een vervolg. “En we stellen voor om samen de mogelijkheden in beeld te brengen hoe we uw inbreng in de energietransitie een structurele plek kunnen geven.”