<p>Toen Wicher Schreuders Aad van der Knaap benaderde om DHC te helpen, twijfelde hij geen moment. &quot;En de eerste gesprekken stemden mij zeer positief over de toekomst van de club.&quot; (foto: Roel van Dorsten)</p>

Toen Wicher Schreuders Aad van der Knaap benaderde om DHC te helpen, twijfelde hij geen moment. "En de eerste gesprekken stemden mij zeer positief over de toekomst van de club." (foto: Roel van Dorsten)

Bestuursleden DHC leggen portefeuilles neer en stellen commissie in

DELFT - Eind augustus communiceerde het bestuur van DHC dat diens leden voornemens zijn om in een in september te organiseren Algemene Ledenvergadering de bestuurlijke portefeuilles beschikbaar te stellen. 

Door Alphons de Wit jr. 

In het communiqué valt te lezen dat voorzitter Patrick Luiten, tweede penningmeester Marion Tebeest-Starrenburg en bestuurslid Wicher Schreuder tot deze beslissing zijn gekomen ‘door een aanhoudend gebrek aan voldoende menskracht (zowel op Bestuursniveau, als ook op andere relevante posities), de daardoor ontstane werkdruk voor de feitelijk nog slechts drie actieve Bestuursleden, een gebrek aan overige vrijwilligers, alsmede de aanhoudende onrust en kritiek op het Bestuur.’ Tevens benadrukt het huidige bestuur te menen met deze stappen een zo goed mogelijk bijdrage te leveren om het clubbelang te dienen.

Commissie
Eén van de laatste daden van de nog overgebleven bestuursleden was het instellen van een commissie, die de opdracht kreeg om ‘de bestaande problemen te inventariseren en waar mogelijk op te lossen, met als primair doel om op korte termijn een bestuurlijke hervorming (in personele en organisatorische zin) door te voeren’.
Twee van de leden van deze commissie zijn bekend: Sedat Bugdaci en Aad van der Knaap. Naar een derde commissielid zijn beide heren nog op zoek, maar dat weerhoudt ze er niet van om alvast aan hun klus te beginnen. “We hebben al wat eerste gesprekken gevoerd met oud-eerste elftalspelers en die voor nu stemden positief. Het is wél duidelijk dat het een fikse klus is: dat is niet zo gek ook, want er zijn uitdagingen bij waarover het nog zittende bestuur zich de afgelopen drie jaar al over gebogen heeft en nog niet heeft weten op te lossen.”

De hele maatschappij
Van der Knaap benadrukt dat het problemen betreft waarmee niet alleen DHC wordt geconfronteerd, maar waar andere verenigingen ook mee te maken hebben. “Het is geen geheim dat veel verenigingen -en dan gaat het niet alleen om sportverenigingen- moeite hebben met het vinden van vrijwilligers. Dat is bij DHC niet anders. Daarbij telt het huidige bestuur nog maar drie leden en dat is te weinig voor zo’n complexe vereniging als DHC. Ze doen hun uiterste best, maar stuiten, zeker nadat Dik Schreuders is weggevallen, steevast op een gebrek aan menskracht. Sommige mensen geven aan heel goed te weten wat er allemaal beter kan en hoe dat moet worden aangepakt. De handschoen oppakken doen ze echter niet. Voor Haaglanden Voetbal bezoek ik veel amateurwedstrijden in de regio en daar spreek ik ook veel mensen van andere verenigingen. Daarbij blijkt dat vooral in stedelijke gebieden de mensen wel een mening hebben en die ook uiten, maar als hen zelf gevraagd wordt iets te doen, dan geven ze niet thuis. Bij dorpsverenigingen is dat vaak andersom: daar wordt een stuk minder hoog van de toren geblazen, terwijl als er iets gedaan moet worden, de mensen wel meteen klaarstaan. Wat dat aangaat zie je dat er bij bijvoorbeeld Den Hoorn en Westlandia heel mooie dingen gebeuren.”

Goed gevoel
Van der Knaap twijfelde geen moment toen Wicher Schreuders hem benaderde om zitting te nemen in de nieuw op te richten commissie. “Ondanks dat ik van oorsprong een DHL’er ben, heb ik bij deze club ook prachtige tijden meegemaakt. In mijn tijd als jeugdvoorzitter gingen er ook genoeg dingen mis, maar er stond wel iets. Het gevoel dat ik bij deze club heb, is dan ook zonder meer goed. Ik hoop dat we genoeg mensen die er net zo over denken kunnen vinden, zodat er een nieuw bestuur kan worden gevormd.”
Dat dat geen makkelijke opdracht is, beseft Van der Knaap zich goed. “Je ziet het bij veel verenigingen in de bestuurskamers: bestuurders van een jaar of tachtig die te kennen geven dat er maar geen opvolging is. De jongere generatie is blijkbaar toch wat minder happig en als ze al enthousiast zitting nemen, worden ze vaak teruggefloten in al hun enthousiasme, ‘omdat we het nou eenmaal altijd al zo doen’. Daarnaast zie je ook dat bij grote groepen ouders de binding met de club er niet is. Waar zij in vroeger tijden de sportieve prestaties van hun kinderen op de voet volgden, zetten ze nu ‘s morgens hun kinderen bij de club af en komen ze ze aan het eind van de dag ophalen. Ook dat is niet typisch voor DHC, maar komt bij meer verenigingen voor.”
Van der Knaap hoopt al met al dat voor het eind van het jaar een nieuw bestuur is gevonden. “Want DHC blijft een prachtige club met een roemrijk verleden en we gaan er met de commissie alles aan doen om ook de toekomst veilig te stellen.”

Meer berichten
 
CustomHtml_1