<p>Blauwalg is een jaarlijks terugkerend probleem in Delfland (Foto: AWP Delfland)</p>

Blauwalg is een jaarlijks terugkerend probleem in Delfland (Foto: AWP Delfland)

Blauwalg blijft probleem in de Delftse Hout

DELFT - Blauwalg is een hardnekkig probleem. Ook dit jaar liggen bij het zandstrand van de Delftse Hout weer dikke groenblauwe lagen op het water. De waterschappen en partijen als de STOWA, Arcadis en de Wageningen Universiteit doen al vele jaren onderzoek en delen onderling de beschikbare kennis, maar een blijvende oplossing is vooralsnog niet gevonden. 

Door Cheyenne Toetenel

Ondanks dat we dit jaar te maken hebben gehad met een vrij bedroevende zomer, geldt voor veel zwemlocaties in de regio een negatief zwemadvies door blauwalg. Treurig, vindt Anne van Hagen van de AWP Delfland. “Ik heb vorig jaar al gevraagd om meer doorstroming van alle zwemplassen in Delfland. Gewoon door er een tijdelijke mobiele pomp van Delfland op te zetten. Zulke mobiele pompen kunnen bij wateroverlast enorme hoeveelheden water wegpompen. In een kleine zwemplas zoals de Delftse Hout maakt dat zeker een verschil.” Het Hoogheemraadschap van Delfland ziet dit niet direct als een oplossing. Hoogheemraad Marcel Belt: “Gezonde en prettige zwemwaterplekken zijn heel belangrijk in ons drukke gebied. Daarom hebben wij in het verleden op veel plekken maatregelen genomen. We zien helaas ook dat door blauwalg en andere oorzaken toch veel plekken op meerdere momenten in het seizoen niet gebruikt kunnen worden. Dat vinden we heel vervelend en er is dus werk aan de winkel! Daarom zijn we met gemeenten, beheerders en provincie het gesprek gestart om samen te komen tot een gezamenlijke aanpak. Dat doen we niet aan de hand van proefballonnetjes. Wij staan er zeker voor open om het idee van AWP te bekijken. Maar, het functioneren van een plas ligt vaak in meerdere oorzaken die je in beeld moet brengen en moet aanpakken. Ook de WUR, die succesvolle aanpakken heeft geanalyseerd en op een rijtje heeft gezet, geeft aan dat aanpak start met een gedegen diagnose.”

Oevers
Het Hoogheemraadschap van Delfland pleit voor meer natuurvriendelijke oevers en heeft daar al flink in geïnvesteerd, want ‘meer natuur betekent dat er minder voeding is voor de blauwalg’. Van Hagen stelt dat nog niet is aangetoond dat de investering in natuurvriendelijke oevers daadwerkelijk helpt: “In de plas in de Delftse Hout zijn in 2019 voor bijna 1 miljoen euro natuurvriendelijke oevers aangelegd, en toch is er elk jaar weer blauwalg. Waterplanten nemen helemaal niet zoveel voedingsstoffen op uit het water. En dan moet je die waterplanten ook nog regelmatig weghalen en afvoeren. De sportvissers van de Sportvisserij Belangen Delfland klagen al jaren dat de Delftse Hout moet worden uitgebaggerd, als je echt iets aan de waterkwaliteit wil doen.” Belt: “Wij hebben in Delftse Hout een combinatie van maatregelen genomen op basis van een uitvoerige systeemanalyse van de plas. Wij hebben fors meer waternatuur aangebracht, de doorstroming verbeterd en een zij-arm gebaggerd. Wij evalueren het zwemseizoen elk jaar. Daarbij is uiteraard ook aandacht voor de Delftse Hout. Op basis van de evaluatie kijken wij weer verder. Mijn inzet is om goed onderbouwd mét de partners te komen met een goede aanpak voor het zwemwater in ons gebied. Alleen gezamenlijke inzet en financiering kan daarvoor zorgen. Ik ga er gezien het grote maatschappelijke belang vanuit dat de handen daarvoor op elkaar komen en we ook tempo maken.”

Meer berichten
 
CustomHtml_1