De TU Delft wil ruim 2500 parkeerplaatsen op eigen terrein aan de openbaarheid onttrekken (Foto: Sara Tholenaars)
De TU Delft wil ruim 2500 parkeerplaatsen op eigen terrein aan de openbaarheid onttrekken (Foto: Sara Tholenaars)

Bewoners uiten zorgen parkeerplannen TU Delft Campus

Algemeen

DELFT - De commissie Ruimte en Verkeer boog zich donderdag over het voornemen van de TU Delft om ruim 2500 parkeerplaatsen aan de openbaarheid te onttrekken. Uit diverse zienswijzen en de petitie ‘Behoud parkeerplaatsen TU Delft’ die 374 keer is ondertekend bleek eerder al dat niet iedereen staat te springen om deze wijziging in het parkeerbeleid. Tijdens de commissievergadering werden de zorgen van belanghebbenden onderstreept.

Door Cheyenne Toetenel

“Het onttrekken van de openbare parkeerplaatsen is nodig om parkeerregulering op de TU Delft Campus in te voeren”, zo communiceert de directie Campus and Real Estate naar de gemeenteraad. “Hiermee beoogt de TU Delft om de juiste parkeerder op de juiste plek te krijgen en om oneigenlijk gebruik van de parkeerplaatsen op de campus tegen te gaan.” De TU Delft groeit en daarvoor is ruimte nodig op de campus voor onderwijs, onderzoek, bedrijven en wonen. Het uitgangspunt is dat alle 2509 aan de openbaarheid te onttrekken parkeerplaatsen behouden blijven of gecompenseerd worden op een van de centrale parkeerlocaties op de TU Campus die direct bereikbaar zijn vanaf de Campusring. Hierdoor worden de parkeerplaatsen beter vindbaar voor autoverkeer, krijgen fietsers en voetgangers prioriteit op de campus en komt ruimte vrij voor groen en nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Met het tevens invoeren van een vorm van parkeerregulering wordt de juiste doelgroep naar de juiste parkeerlocatie geleid. Het totaal aantal parkeerplaatsen blijft gelijk, zo stelt de TU Delft.

Petitie
Bij dit laatste zet Geert-Jan Bergers - bewoner van het deelgebied Midden-Leeghwater op de campus en tevens inspreker tijdens de commissievergadering - zijn vraagtekens, want in zijn berekening verdwijnen 99 parkeerplekken in zijn deelgebied. “Er verdwijnen 699 plekken en er komen er maar 600 voor terug in de nieuwe parkeergarage.” Bergers maakt zich zorgen om het te nemen besluit en startte afgelopen juni de petitie ‘Behoud parkeerplaatsen TU Delft’. In totaal verzamelde hij 374 handtekeningen van belanghebbenden. “De belangen van de campusbewoners in het deelgebied Midden-Leeghwater zijn in het onttrekkingsbesluit en de uitwerking van het parkeerreguleringsbeleid van de TU Delft onvoldoende geborgd”, aldus Bergers. “Door het schrappen van de vrije en openbaar toegankelijke parkeerplaatsen - zoals nu aan de orde is - wordt bovendien door TU Delft schaarste in parkeerplaatsen veroorzaakt, waarvan de bewoners in het campusgebied mogelijk de dupe worden.” Een prima alternatief is volgens Bergers om alles bij het oude te laten.

Kosten
Medewerkers en studenten van de TU kunnen na invoering hun auto gratis op de centrale parkeerlocaties kwijt. Incidentele bezoekers van de TU Delft en overige parkeerders kunnen, al dan niet tegen betaling, ook gebruik blijven maken van deze parkeerlocaties. De TU Delft heeft daarnaast het college verzocht om de resterende openbare parkeerplaatsen op de campus te reguleren. “Het college staat hier niet onwelwillend tegenover, zodat ook de bewoners van de campus en hun bezoekers de mogelijkheid houden om in de directe omgeving een parkeerplaats te vinden”, klinkt het vanuit het college. “Als deze parkeerplaatsen niet worden gereguleerd, is er een reële kans dat deze plaatsen in gebruik worden genomen door parkeerders die van de TU Delft geen parkeerrecht ontvangen voor de centrale parkeerlocaties of parkeerders die daarmee dichter bij hun bestemming kunnen parkeren.” Wat Bergers zich afvraagt is waarom de campusbewoners, in tegenstelling tot parkeerders die verbonden zijn aan de TU, wel moeten gaan betalen voor parkeren. “Dat is volgens mij een vorm van rechtsongelijkheid die niet uit te leggen is.” Vervelend vindt hij ook dat niet duidelijk is wat de bewoner straks moet gaan betalen voor een eventuele aanschaf van een parkeervergunning.

Communicatie
Bergers is ontevreden over hoe de communicatie tussen de gemeente Delft, TU Delft en de bewoners is verlopen. Marcel Koelewijn, commissielid van Hart voor Delft, lijkt dit te ondersteunen: “Gezien het college de raad over dit onderwerp op 30 september gaat vragen te besluiten en de TU Delft aangeeft de regulering per oktober al te willen invoeren, lijkt dit het volgende binnen het college dichtgetimmerde besluit. Ik hoor weer klachten over de participatie.” Wethouder Martina Huijsmans vindt dit onterecht. Zij stelt dat middels digitale sessies en Q&A’s van de universiteit de nodige informatie is gedeeld met belanghebbenden. “Weet dat op het moment dat deze besluiten zijn genomen de TU en gemeente ook echt met elkaar de volgende stap aangaan en dat daarin de voorwaarden worden vastgelegd hoe dat te doen.” Voor de bewoners volgt op een later moment nadere uitwerking over de precieze invulling.

Wijken
Koelewijn vertelt met Hart voor Delft de aangrenzende buurten in te zijn gegaan om met bewoners te spreken. “Mensen in de Wippolder zeggen al: ‘We zijn jarenlang gastvrij geweest voor de studenten, docenten en medewerkers van de TU, dus we hebben heel lang geen problemen gehad met die parkeeroverloop. Nu hebben wij betaald parkeren gekregen in de wijk en onttrekt de TU parkeerplaatsen aan de openbaarheid om de tegengestelde parkeeroverloop te voorkomen’.” Wethouder Martina Huijsmans stelt dat de afgelopen tijd betaald parkeren is ingevoerd in de omliggende wijken, juist om te voorkomen dat de TU-parkeerders naar de woonstraten uitwijken. “En op het moment dat de TU gaat bepalen hoe het parkeren te reguleren, zal met belanghebbenden besproken worden hoe je goede afspraken kunt maken.” De wethouder vertelt dat ook wordt gekeken hoe de parkeergarages kunnen worden gebruikt in de avonden en weekenden. “Overdag kunnen studenten en medewerkers gratis parkeren op de centrale locaties en kunnen anderen hun auto er tegen betaling kwijt. In de avonden en het weekend zullen meer plekken beschikbaar zijn. Op dat moment is er ruimte waar gratis geparkeerd zou kunnen worden. Met diverse partijen, waaronder bewoners, wordt gekeken of het mogelijk is om een link te maken.”

Besluit
Het is aan de raad om een besluit te nemen tijdens de raadsvergadering van 30 september. Bij goedkeuring kan de TU Delft aan de slag met de invoering, die gepland staat vanaf oktober 2021. Bij de startdatum betreft het alleen nog regulering op werkdagen van 8.00 uur tot 15.00 uur door parkeertoezichthouders en met tijdelijke slagboominstallaties op de parkeerlocaties. Naar verwachting kunnen de definitieve systemen vanaf januari gefaseerd worden geplaatst.