Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 4/9

Algemeen

DELFT - Het Delftsch Studenten Corps is de oudste studentenvereniging van Delft, opgericht op 22 maart 1848 voor studenten aan de Technische Hogeschool. Oorspronkelijk was het lidmaatschap van de vereniging alleen open voor mannen maar in 1976 werd een fusie aangegaan met de Delftsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging. De besloten sociëteit van het corps staat bekend onder de naam Delftsche Studenten Societeit ‘Phoenix’, bijgenaamd ‘de zaak’, en is opgericht op 1 maart 1847, ruim een jaar voor de oprichting van het Delftsch Studenten Corps. Het huidige pand aan de Phoenixstraat 30 werd in 1878 gebouwd, nadat de vorige sociëteit - het Jeneverkerkje - volledig was afgebrand. Het is een goede gewoonte van het Corps om elke vijf jaar een lustrumfeest te organiseren. Zo ook in 1963. Een van de grotere activiteiten was het opvoeren van een theaterstuk genaamd ‘Scarabee’ op het water voor het voormalige Legermuseum. Met name de studenten van Bouwkunde leven zich uit: er komt een modern podium met etages en trappen en zelfs een lichtinstallatie op kleine platforms op het water. Ook verderop, deels over en langs het water van de Korte en Lange Geer, komen kleine podia en terrasjes. Dit 23e lustrum van DSC werd gehouden van 29 juni tot 12 juli. Zowel Tiemen als Willem hadden qua fotograferen de zon mee; Willem rond een uur of twaalf, Tiemen wat later in de middag toen de repetities voor de avondvoorstelling in volle gang waren. En dat trok zo’n honderd Delftenaren die wel eens wilden zien wat de studenten allemaal bedacht hadden in en rond het ‘Nederlandse leger- en wapenmuseum ‘Generaal Hoefer’. Het fraaie pand, met de ingang aan de Korte Geer, is oorspronkelijk een wapenmagazijn van de Staten van Holland en Westfriesland. Het oudste deel dateert uit 1601, met uitbreidingen in 1660 en 1691. Na 1802 werd het complex ten behoeve van het Ministerie van Oorlog uitgebreid met onder andere het Oost-Indisch pakhuis. Delft was voor het gewest in de zeventiende eeuw een prima vestigingsplaats voor een centraal wapenmagazijn: het lag ver achter de linies en had goede verbindingen. Eind negentiende eeuw krijgt het wapenmagazijn de functie van museum; anno nu is het een fraaie horeca-locatie.

Afbeelding