<p>Hof van Delft Makelaars licht u graag voor over de situatie op de huizenmarkt &nbsp;</p>

Hof van Delft Makelaars licht u graag voor over de situatie op de huizenmarkt  

Hof van Delft adviseert over uw situatie

DELFT- Het aanbod van koopwoningen op de markt van nieuwbouw woningen en in de bestaande woningvoorraad is al enige tijd aan het afnemen. Dit bemoeilijk ook de doorstroming vanuit de bestaande koopwoningen. Een deel van de eigenaars stelt eventuele verhuisplannen uit of zet die om in plannen voor verbouwing van de huidige woning.

Daardoor slinkt het aanbod van te koop staande bestaande koopwoningen enorm en bedraagt het in het tweede kwartaal van 2021 nog maar veertig procent van het aanbod van voor de krediet crisis in 2008.

De vraag naar koopwoningen blijft echter onverminderd hoog, wat een historisch lage waarde op de krapte-indicator (de verhouding tussen het te koop staande woningaanbod en het aantal verkochte woningen) oplevert op de nieuwbouwmarkt en op de markt van bestaande koopwoningen. 

Koopprijzen verder omhoog
Ook in het tweede kwartaal van 2021 komt er geen einde aan de enorme koopprijsstijging uit het voorliggende kwartaal. De mediane koopprijs volgens de NVM is in het tweede kwartaal met 19,9 % gestegen ten opzichte van een jaar geleden en komt nu uit op 410.000.

Ruim zestig procent van de woningen is boven de vraagprijs verkocht, waarbij gemiddeld genomen maar liefst 8,2% meer is betaald dan de vraagprijs. Ook de ontwikkeling van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) van het CBS bevestigt de enorme prijsdruk op de koopwoningmarkt.

De PBK ligt dertien procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2020, nadat deze in het vorig kwartaal ook al met 10,3% was opgelopen. Deze fors opwaartse prijsontwikkeling wordt evenwel nog steeds gefaciliteerd door de inkomensontwikkeling, een toenemend eigen vermogen van huishoudens, de historisch lage hypotheekrente, de verruimde criteria voor hypotheekverstrekking en door een in de laatste twee jaar weer oplopend aandeel aflossingsvrije hypotheken. Ondanks deze enorme prijsstijgingen is de verhouding tussen inkomen en woonlasten van recente woningkopers gemiddeld genomen nog steeds gunstig.

Lichte daling 
Het aantal door de NVM-makelaars verkochte woningen in het tweede kwartaal van 2021 komt 11,8% lager uit dan in hetzelfde kwartaal in 2020, waarmee deze jaar-op-jaar mutatie voor het tweede achtereenvolgende kwartaal negatief is. Deze dalende trend is dus eerder het gevolg van een gebrek aan aanbod van te koop staande woningen, dan van een verminderde vraag naar koopwoningen.

Op de markt van nieuwbouw koopwoningen is in iets mindere mate dezelfde ontwikkeling te zien: onvoldoende aanbod leidt tot een beperkte omvang van het aantal verkochte woningen en tot aanhoudende jaar-op-jaar prijsstijgingen van de nieuwbouw koopwoningen.

Deze ontwikkeling is moeilijk te rijmen met de veel omvangrijkere uitbreidingsbehoefte van de woningvoorraad voor de komende jaren. En hoewel het aantal verleende bouwvergunningen en het aantal afbouwgaranties al sinds medio 2019 in een stijgende lijn zitten, zullen de vraag naar en het aanbod van koopwoningen de komende kwartalen nog flink uit balans blijven.

Rianne Dekker
Meer berichten
 
CustomHtml_1