Wijkcentrum Wippolder aan de Professor Krausstraat (Foto: Demi van der Weele)
Wijkcentrum Wippolder aan de Professor Krausstraat (Foto: Demi van der Weele)

‘Wijkwerk moet weer de plek krijgen die het verdient’

Algemeen

DELFT - Zowel jongeren als ouderen hebben behoefte aan activiteiten in de Delftse wijken. Echter, bezuinigingen hebben het de afgelopen jaren voor diverse wijkcentra flink lastig gemaakt om mensen uit de buurt te blijven bereiken. Dit geldt ook voor Wijkcentrum Wippolder, waar vrijwilligers wijzen op leegloop en een verminderd aantal activiteiten.

Door Cheyenne Toetenel

Volgens fractievoorzitter Bram Stoop van Hart voor Delft is de situatie bij Wijkcentrum Wippolder aan de Professor Krausstraat niet uitnodigend. “Zodra je binnenkomt, is er niet echt een sfeer waarbij je het gevoel hebt dat je in een buurtcentrum bent. Er wordt wel een aantal activiteiten georganiseerd, zoals kaarten en een bingo. Dit wordt gedaan door de vrijwilligers die er nog zijn.” Waar Stoop zich zorgen om maakt, is dat de verminderde activiteiten ook te maken hebben met leegloop. “Oudere mensen die met de auto komen, moeten ruim 4 euro per uur betalen voor het parkeren. Dat maakt een activiteit, zoals kookles, bingo en kaarten wel erg duur.” Voor de jeugd is er in dit wijkcentrum niets te doen, zo stelt Stoop. “De kantoorruimten staan vol dozen en de computerruimte, waar voorheen cursussen plaatsvonden, is leeggehaald. Ruimten worden dus niet benut.”  Volgens hem is één ding zeker; “De bezuinigingen op het welzijnswerk in Delft zijn in de afgelopen jaren veel te ver gegaan en hebben veel schade aangericht, met name in de wijk Wippolder. Het zijn de beleidsmakers die de ogen eens moeten openen. Niet van achter hun bureau, maar vanuit de wijk. Er is grote behoefte aan buurtactiviteiten. Dat het college daaraan voorbijgaat, is niet uit te leggen. Veel jongeren in Delft zijn bij buurt- en welzijnswerk niet in beeld. In de media is vaak te lezen dat dit verontrustende ontwikkelingen zijn.” Dat het ook anders kan, is volgens Stoop goed te zien bij jongerencentrum De Border in Tanthof. Dit terwijl de toekomst van dit jeugdcentrum lange tijd onzeker is geweest. Toen afgelopen maart het gemeentelijk herstelplan werd gepresenteerd door het college, was daar in eerste instantie een bezuiniging bijgeboekt voor De Border. Nadat een motie in de gemeenteraad vanuit Hart voor Delft opriep om De Border niet te sluiten, stemde de raad voor het behoud van het jongerencentrum. “In Tanthof zijn de laatste maanden veel activiteiten voor de jeugd vanuit het jongerencentrum georganiseerd door Stichting Welbevinden Delft. Die activiteiten slaan goed aan en daar is duidelijk behoefte aan.”

Teruggeven
GroenLinks Delft komt dit najaar met een initiatiefvoorstel om de maatschappelijke functie van de wijkcentra te verbeteren. “Ons voorstel is tot stand gekomen samen met actieve Delftenaren”, vertelt raadslid Ingrid Lips. “Samen met hen hebben we een bijeenkomst georganiseerd om onze ideeën met meer Delftenaren uit te wisselen en ons hierdoor te laten inspireren. Dit willen we verder uitbreiden door een netwerk bewonersactiviteiten op te gaan zetten, zodat de wijkcentra en andere locaties in de wijk weer ontmoetingspunten worden door en voor bewoners. Het eerste verbeterpunt is dat de informatie over wat er in de wijkcentra te doen is makkelijk te vinden is. Het tweede voorstel is dat de gemeente actieve bewonersnetwerken uit de wijk uitnodigt om een ontmoetingsochtend of -middag in wijkcentra te organiseren. Het derde voorstel is het makkelijker maken voor bewoners om zelf activiteiten te organiseren.” Dat GroenLinks momenteel bekijkt hoe ze buurtcentra kunnen teruggeven aan de bewoners is volgens Stoop te laat. “Het uiterst linkse college heeft zeker de laatste drie termijnen het buurtwerk zelf afgebroken en nu met de verkiezingen in aantocht, is er opeens aandacht voor dit probleem. Hart voor Delft heeft hier de afgelopen jaren tevergeefs regelmatig aandacht voor gevraagd. Wij willen het buurt- en wijkwerk in onze wijken weer de plek geven, die het verdient.” Lips nodigt Stoop in een reactie uit om zich bij het initiatief van GroenLinks aan te sluiten, net als de PvdA al gedaan heeft: “Door samen op te trekken bereiken we meer voor het buurt- en wijkwerk dan door GroenLinks nu verwijten te maken over alle bezuinigingen die overigens ook in de periode 1994-1998 toen Stadsbelangen in het college zat zijn doorgevoerd. GroenLinks heeft altijd kritisch gekeken wat er mogelijk is om met de beperkte middelen die we als gemeente hebben de wijkcentra een ontmoetingsplek te laten zijn voor iedereen uit de wijk. Dit blijven we doen of er nu wel of geen verkiezingen in aantocht zijn.”