De flowertowers zijn een zichtbare activiteit van het Ondernemersfonds.
De flowertowers zijn een zichtbare activiteit van het Ondernemersfonds.

“Het Ondernemersfonds Delft doet meer dan je denkt”

Algemeen

DELFT - Fleurige bloemenpracht in de stad in de zomer. Gezellige feestverlichting in de decembermaanden. Maar ook de ‘Shop gespreid, koop lokaal’ campagne in Coronatijd en ‘Delft voor de Helft’. Het Ondernemersfonds Delft doet zichtbaar, maar ook onzichtbaar, mooie dingen voor de stad.

Het Ondernemersfonds Delft bestaat dit jaar tien jaar. Een decennium waarin het fonds zijn plek heeft veroverd: “We zijn niet meer weg te denken in Delft”, aldus Marja Keizer, die als fondsmanager het Ondernemersfonds ondersteunt. 

Werkgebieden
Het fonds heeft tien verschillende werkgebieden die samen de hele stad bestrijken. Ieder gebied heeft een grote mate van vrijheid om zelf activiteiten te ontplooien. “En daarnaast doen we een aantal dingen stadsbreed.” Het Ondernemersfonds is er ‘voor en door ondernemers’. “We stimuleren de samenwerking tussen ondernemers onderling, die tussen verschillende gebieden in de stad, tussen bedrijven en de overheid en dragen zo bij aan de economische ontwikkeling van Delft, èn aan de leefbaarheid in de stad”, legt Keizer uit. “Neem de Flowertowers. Die maken de stad aantrekkelijker, gezelliger en dat draagt weer bij aan het veiligheidsgevoel en de sfeer in de stad.
Maar ook zaken als het verwijderen van zwerfvuil en projecten om bedrijventerrein Schieoevers veiliger te maken werden en worden door het fonds ondersteund.”

Achter de schermen
Sommige projecten van het fonds zijn voor iedereen zichtbaar. Achter de schermen gebeurt nog nog veel meer. Zo droeg het fonds bij aan de digitalisering van de fotocollectie Van Marken en aan een onderzoek naar mobiliteit in het zuidelijk deel van Delft.
Uiteraard was het fonds vorig jaar ook betrokken bij de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis. Niet alleen met campagnes als ‘Shop Gespreid, Koop Lokaal en de Blauwe Lopers, maar ook door financiën beschikbaar te stellen voor herstelplannen.

Coronapot
De activiteiten van het Ondernemersfonds worden bekostigd door een extra opslag op de OZB voor niet-woningen. Ieder werkgebied beschikt over het geld dat in het eigen gebied wordt opgehaald via het zogenaamde ‘trekkingsrecht’. “Zo wordt er elkaar jaar 900.000 euro in de Delftse economie gestoken. Vorig jaar hebben we bovendien 10 procent van onze reserves in een speciale pot gestopt om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Ook dit jaar is er weer zo’n ‘coronapot.’

Chainels
Communicatie is de levensader van samenwerking. Via diverse overlegorganen èn via het onlineplatform Chainels vinden ondernemers, bedrijven, overheid, hulpdiensten en centrummanagers elkaar om samen informatie te delen en plannen uit te werken.
Ben je als Delftse ondernemer nog niet aangesloten bij Chainels stuur dan een mail naar info@ondernemersfondsdelft.nl.. Meer informatie is te vinden op
www.ondernemersfondsdelft.nl.