<p>In Delft komt meer ruimte voor terrassen, muziek en evenementen <br>(Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

In Delft komt meer ruimte voor terrassen, muziek en evenementen
(Foto: Koos Bommelé)

(Foto: )

Meer ruimte voor terrassen, muziek en evenementen

DELFT - Donderdagavond is in de raadsvergadering het initiatiefvoorstel Delft Nieuwe Energie unaniem aangenomen. Dankzij het voorstel komt er meer ruimte in de stad voor terrassen, muziek en evenementen. Ook zal er financiële steun worden geboden door leges kwijt te schelden.

STIP raadslid Rick van den Brink is blij met de eensgezindheid van de gemeenteraad: “Die positiviteit is juist nu belangrijk! Zo geeft de raad mensen nieuwe energie om van de stad weer een gezellige plek te maken!” De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Veel ondernemers hebben ondanks de financiële steun vanuit de landelijke overheid hun spaargeld en pensioenpotje moeten aanspreken om een faillissement te voorkomen. “Om hen een steuntje in de rug te bieden nemen we maatregelen waarmee ondernemers klandizie kunnen aantrekken, onnodige regelgeving wordt weggenomen en de ondersteunende rol van de gemeente wordt versterkt.”
Niet bij iedere horecazaak is ruimte voor een terras. Om juist ook die ondernemers te helpen sprak de raad gisteravond uit initiatieven op andere locaties in de stad zo goed mogelijk te willen faciliteren. Raadslid Dimitri van Rijn (VVD): “Hiermee creëren we een gelijker speelveld. Nu zijn de ondernemers aan zet om met initiatieven te komen om bijvoorbeeld op een stukje braakliggend terrein of in een park een terras op te zetten. We zijn benieuwd waar ze mee komen!” Veel grootschalige evenementen zullen dit jaar waarschijnlijk niet door kunnen gaan. Daarom wordt regelgeving versoepeld zodat ondernemers bijvoorbeeld iets vaker een bandje bij hun terras kunnen laten spelen. Ook wordt er een voorbeeld genomen aan Leiden en Rotterdam door de aanvraagtermijn voor kleinschalige evenementen van 8 weken naar 4 weken te verminderen.
Afgelopen jaar heeft de gemeente waar mogelijk terrasuitbreidingen aangeboden. Dankzij de motie ‘Lagere lasten horecaondernemers’ van de VVD, STIP en het CDA wordt in 2021 geen precariobelasting geheven over de tijdelijke terrassen. Tijdens de begrotingsbehandeling in november pleitte Hart voor Delft succesvol voor het kwijtschelden van de precariobelasting in 2019. De gemeente zal dankzij het initiatiefvoorstel ook voor 2021 ondernemers een korting geven op de precario en de leges voor het wijzigen van een horecavergunning eenmalig kwijtschelden. Raadslid Timo Töns (GroenLinks) vindt dit een belangrijke stap: “Gezien de onzekerheid waar ondernemers in verkeren willen we vanuit de gemeente graag een stukje houvast bieden.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten