<p>Moen Mangroe van de Rode Feniks en wethouder Bas Vollebregt bij wijkcentrum The Culture, waar cultuur een mooie plek krijgt in de wijk Buitenhof (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Moen Mangroe van de Rode Feniks en wethouder Bas Vollebregt bij wijkcentrum The Culture, waar cultuur een mooie plek krijgt in de wijk Buitenhof (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

‘Cultuur in Delft is inclusief en past bij ons DNA’

DELFT - Het college heeft het Cultuurkader Delft 2021-2030 vastgesteld. Een passend cultureel voorzieningenniveau is nodig om als stad aantrekkelijk te zijn voor bezoekers én bewoners, zowel in de binnenstad als de wijken. Wethouder Bas Vollebregt van Cultuur, Economie, Grondzaken en Vastgoed, en Senior Adviseur Cultuur Wesna Snijder lichten de visie verder toe.

Door Cheyenne Toetenel

“Cultuur is om verschillende redenen belangrijk voor Delft”, aldus Vollebregt. “Cultuur geeft plezier in het leven en zorgt dat verschillende groepen mensen elkaar ontmoeten. Cultuur maakt Delft daarnaast een aantrekkelijke stad voor bezoekers. Maar in Delft is cultuur ook een middel om onze technologie meer zichtbaar te maken.” Met het ‘Cultuurkader Delft 2021-2030: Cultuur, motor van Delft in ontwikkeling’ wordt richting gegeven aan het behoud en de verdere ontwikkeling van de culturele infrastructuur.

Participatie
Bij het opstellen van het cultuurkader is een participatietraject doorlopen en heeft afstemming plaatsgevonden met partners en belanghebbenden. Ook heeft onderzoek plaatsgevonden naar cultuurparticipatie en cultuurwaardering onder Delftenaren. “Het is krachtig om zo’n kader gezamenlijk op te stellen, aangezien het de culturele instellingen en mensen in de stad zijn die er uiteindelijk invulling aan gaan geven.” Snijder vult aan: “Het is een grootschalig project, maar we hebben geprobeerd het kleinschalig aan te pakken. Dus in kleine groepjes proberen om een waardevol gesprek te voeren. Niet alleen met mensen uit de cultuursector, maar ook met mensen uit andere domeinen zoals welzijn en economie. Uiteindelijk staan al die domeinen met elkaar in verbinding.”

Meedoen met cultuur
“Cultuur in Delft is inclusief, past bij ons DNA en maakt de stad aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te bezoeken.” Zo klinkt de kernboodschap van het cultuurkader. Met deze boodschap in het achterhoofd staan binnen het kader drie programmalijnen centraal: meedoen met cultuur, stedelijke aantrekkelijkheid en cultuur en innovatie. Wat het college met de eerste programmalijn wil bereiken is cultuur toegankelijk maken voor alle Delftenaren. “Je ziet dat nog steeds niet iedereen uit zichzelf een theater of museum binnenloopt”, stelt Vollebregt. “Wat wij samen met de culturele partijen in de stad willen bereiken is dat zo’n bezoek ook voor die groep ‘normaal’ wordt. Ik denk dat je dat bereikt door cultuur voor een deel naar de mensen toe te brengen, dus in de wijken culturele activiteiten aan te bieden ter ‘kennismaking’. Daar zijn wij al een aantal jaren mee bezig, bijvoorbeeld door de start van cultuurhuizen in de meest kwetsbare wijken en de inzet van cultuurcoaches. Maar ook straattheaterfestival Mooi Weer Spelen in het Poptapark was een groot succes, waar diverse groepen samenkwamen. Mede door zulke initiatieven hoop je mensen uit de wijken naar onze grote culturele voorzieningen toe te trekken, die voor een groot deel in het centrum gevestigd zijn. Als je kijkt naar de schaal van Delft moet dit haalbaar zijn. Het is fysiek goed te doen, maar er is een soort mentale barrière die mensen soms tegenhoudt. Dat kan te maken hebben met de programmering. Misschien sluit deze niet aan bij de eigen leeftijd of achtergrond. Door daar aandacht aan te besteden kunnen we cultuur écht toegankelijker maken.” Snijder vertelt dat vanuit het cultuurkader ook sterk wordt ingezet op talentontwikkeling. “Iedereen moet een gelijke kans krijgen om zijn of haar talent te ontwikkelen, of je nu uit de Buitenhof komt of uit de binnenstad. Cultuureducatie draagt daaraan bij, juist omdat je daarmee iedereen raakt.”

Stedelijke aantrekkelijkheid
Cultuur draagt ook bij aan de ontwikkeling van de stad. Om als Delft een aantrekkelijke plek te zijn om te wonen, heb je passende culturele voorzieningen nodig. Vollebregt: “De uitdaging hier is: hoe zorgen we dat we genoeg ruimte hebben voor al die voorzieningen, zeker ook met al die nieuwe woningen die de komende jaren worden gebouwd. Dit is iets om rekening mee te houden in al die beleidsontwikkelingen die we gaan doen.” Snijder stelt dat binnen stedelijke aantrekkelijkheid ook de aansluiting met het herstel van de bezoekerseconomie ná de coronacrisis zit. “Wij willen de cultuur in de stad versterken en daarmee ook de economische ontwikkeling van Delft.”

Cultuur en innovatie
Niet alleen historie draagt bij aan het unieke karakter van Delft, ook innovatie. Vollebregt: “Ons technologische karakter geeft kleur aan ons culturele profiel en onderscheidt ons van andere steden in de regio. Daarmee kunnen we onze bezoekerseconomie stimuleren. Daarnaast hopen we technologie ook op een laagdrempelige manier wat meer onder de aandacht te brengen bij Delftenaren. Daar worden al mooie stappen in gezet, bijvoorbeeld met het Highlight Festival, maar wat mij betreft mogen we hier nog sterker op inzetten.”

Financiële uitdaging
Het cultuurkader is opgesteld tijdens de coronacrisis, een periode waarin de cultuursector in grote onzekerheid verkeerde. De financiële situatie en de aangekondigde bezuinigingen van de gemeente Delft zorgden voor een extra uitdaging. Vollebregt: “Het kader is een stip op de horizon. Het is eerlijk om aan te geven dat wij met de huidige beperkte middelen die we hebben er echt nog hard aan moeten trekken om die stip te bereiken.” Met een aantal onderdelen kan wel al op de korte termijn worden gestart. “We willen natuurlijk zorgen dat we écht uit die coronacrisis komen. Vanuit de portefeuille Economie houdt een werkgroep zich momenteel al bezig met het herstel van de bezoekerseconomie. Met de nieuwe Visie Toerisme gaan we daar keihard aan werken. Specifiek voor cultuur hebben we besloten om een makersregeling in te stellen, waarmee we creatieve makers ondersteunen om tijdens de coronacrisis werkgelegenheid te behouden. We willen nu ook gaan kijken naar wat wij kunnen betekenen voor de amateurkunst.” Snijder vult aan: “Instellingen hebben we gedurende de coronacrisis gelukkig overeind kunnen houden, mede met financiële steun vanuit Rijksoverheid, maar we zijn er nog niet. Op de korte termijn willen we meer zicht krijgen op hoe het in financieel opzicht gaat met de gehele sector, om daar meer grip op te krijgen.” Om ook de ambities voor de langere termijn waar te kunnen maken, zijn middelen nodig, vertelt Vollebregt. “Het zou helpen als de gemeente Delft goed gefinancierd zou worden door het Rijk. Als wij genoeg geld krijgen voor de taken die wij moeten doen, zou dit ons in staat stellen om ook op andere terreinen ruimte te bieden.” Snijder vertelt dat bij de uitvoering van het kader overleg met belanghebbenden zal blijven plaatsvinden om te bepalen welke elementen uit de visie prioriteit behoeven. “Het cultuurkader geeft richting, maar aan de precieze invulling moeten we gezamenlijk handen en voeten gaan geven. Ook met de beperkte middelen is nu al een hoop mogelijk om cultuur in Delft te versterken.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten