Ook in de Frederik Hendrikstraat zijn panden verkamerd (Foto: Finn Rekveldt)
Ook in de Frederik Hendrikstraat zijn panden verkamerd (Foto: Finn Rekveldt)

‘Leefbaarheid Wippolder is afgelopen jaren sterk verslechterd’

Algemeen

DELFT - Gekmakende geluidsoverlast tot vroeg in de ochtend en asociaal gebruik van de openbare ruimte voor de woningen. Kinderen die er nog zijn kunnen nauwelijks buiten spelen vanwege glas op straat en in de speeltuin vieze plekken waar studenten plassen. Bewoners van de wijk Wippolder zijn het meer dan zat. Niet alleen deze bewoners, maar ook het college is het er over eens dat er een eind moet worden gemaakt aan ernstige studentenoverlast.

Door Cheyenne Toetenel

“Wij hebben fantastische jaren in de Wippolder beleefd, maar de laatste jaren is het schrikbarend hoeveel overlast we hebben van de studenten”, vertelt een bewoner van de Delftse wijk. “We hebben niet alleen geluidsoverlast, maar ook overlast van kotsende en urinerende studenten uit ramen.” Deze bewoner is zeker niet de enige die heeft ingeleverd op het woongenot. “Ik zie iedere vrijdagmiddag op tegen het weekend thuis, als de ellende met de boven wonende studenten het ergst is. Ik ben blij als het weer maandag is en ik naar mijn werk kan”, schrijft een ander in het vuistdikke dossier dat een aantal bewoners van de Wippolder sinds 2019 heeft samengesteld over de overlast en het in hun ogen gebrek aan optreden door de gemeente en politie. “Moeten wij ons droomhuis opgeven omdat er gewoonweg geen rust meer te vinden is om goed te ‘mogen’ slapen door studenten die lak hebben aan hun buren?”

Tweedeling
“Wij wonen nu tientallen jaren in een gezellige straat waar iedereen elkaar kent én waar een paar studentenhuizen zijn”, vertelt weer een andere bewoner, die ook liever anoniem wil blijven. “Al die tijd maakten studenten deel uit van onze straat, maar de laatste jaren is het extreem veranderd. Er veel meer studentenhuizen bijgekomen en er is soms zelfs sprake van grensoverschrijdend, zelfs intimiderend gedrag.” Deze bewoner wil wel benadrukken dat het gaat om een deel van de studentenhuizen, en niet om alle studentenhuizen in de wijk. “Veel studenten zorgen mijns inziens juist voor gezelligheid en veiligheid in Delft, naast natuurlijk de kennis. Er zijn ook studentenhuizen die geen overlast veroorzaken en leuk meedoen met activiteiten in de wijk. Deze studenten worden zeer gewaardeerd, ook door de ouderen in de wijk.” Echter, een ander deel van de studenten verzorgt structureel overlast. “In onze wijk gebeurt het zelfs dat studenten melding maken van het gedrag binnen andere studentenhuizen in hun straat, omdat zij door de overlast niet rustig kunnen studeren in de eigen woning. De leefbaarheid van onze wijk is de afgelopen jaren sterk verslechterd en dat is echt jammer.”

Oplossingen
Diverse bewoners geven aan meerdere malen te hebben geprobeerd het gesprek aan te gaan, helaas tevergeefs. “Ik spreek tegenwoordig studenten aan op hun gedrag, en nu ben ik de boosdoener.” Ook een andere bewoner heeft dit veelvuldig geprobeerd. “Als je iets van hun gedrag zegt, nemen zij de slachtofferrol aan en kiezen zelfs de aanval. Dit terwijl zij de veroorzaker zijn!” De vraag is wat mogelijke oplossingen zijn om de overlast te doen afnemen. “Die oplossingen zitten in gedrag én in de toegenomen verkamering”, aldus een bewoner. “Bij gedrag zie ik een rol voor de studentenverenigingen en de TU Delft. Verenigingen kunnen hun leden aanspreken en de TU kan verenigingen aanspreken. Wellicht kan het financiële gevolgen hebben voor de de vereniging, maar nog veel erger is dat het gevolgen kan hebben voor de goede naam van de vereniging.” Ook ziet de bewoner de door de gemeente opgestelde huisregels als een oplossing en wordt gewezen op de toegenomen verkamering. “Verkamering is wel stopgezet, maar ik denk dat de gemeente ook een rol kan spelen bij de ontkamering. Want in sommige wijken is het gewoon echt te veel.” De bewoner is ervan op de hoogte dat ontkameren niet zomaar kan. “Ik weet dat je mensen niet zomaar op straat kan zetten, maar vind het wel waardevol als de raad eens nadenkt over wat de mogelijkheden zijn om dit juridisch aan te pakken. Maak van die studentenhuizen waar nu veel studenten wonen bijvoorbeeld een paar appartementen voor starters. Zo sla je twee vliegen in één klap: meer woonruimte voor starters én meer woonplezier voor buurtbewoners.”

Complexe kwestie
Wethouder Schrederhof van Wonen zei donderdagavond tijdens de commissievergadering Sociaal Domein en Wonen op de hoogte te zijn van studentenoverlast in de Wippolder. Dat het gaat om particuliere verhuurders maakt de situatie volgens haar complex, omdat het probleem per pand en per incident wordt opgepakt. De wethouder gaf aan de invoering van een verhuurdersvergunning als een mogelijke optie te zien en open te staan voor andere suggesties aan de kant van het wooninstrumentarium. De wethouder noemde daarnaast het belang van een duidelijke registratie en duidelijke informatie op de website van de gemeente, zodat bewoners weten wat zij kunnen doen bij overlast. Ook burgemeester Van Bijsterveldt nam het woord en stelde dat er sprake is van een breed probleem. De politie is er volgens haar scherper op en de politie kan sinds een half jaar dankzij digitale procedures overlastpanden makkelijker binnentreden. De burgemeester sprak daarnaast de wens uit om de boa’s weer meer in de wijken te zien, al hebben die het momenteel druk met handhaven van de coronamaatregelen. De burgemeester liet weten dat het urgentiebesef er is en beloofde de bestaande regels en instrumenten na te lopen op effectiviteit.

Huisvestingsverordening
In de commissie Sociaal Domein en Wonen liet een ruime meerderheid van de fracties weten te kunnen instemmen met de voorgestelde aanpassingen in de Huisvestingsverordening Delft 2019. Deze wijzigingen maken het verder verkameren van woningen vrijwel onmogelijk. Zo wordt er om de schaarse woningtypen te beschermen bij instemming een vergunningsplicht voor woningvorming ingevoerd en huizen die kleiner zijn dan 180 vierkante meter komen voortaan niet meer in aanmerking voor splitsing. In huizen die nog wél mogen worden gesplitst moeten woningen worden gecreëerd met minimaal twee kamers. Tevens moeten de woningen een woonoppervlakte hebben van minimaal 40 vierkante meter. Vanuit de PvdA-fractie werd gesteld dat de situatie in de Wippolder laat zien hoe hard de wijzigingen in deze verordening nodig zijn, al is de verordening oorspronkelijk bedoeld om schaarste op de woningmarkt te reguleren. De raad neemt op 17 juni een besluit over het voorstel.

Bewoners zijn op verzoek geanonimiseerd. Namen zijn bekend bij de redactie.