<p>De rotonde aan het Delflandplein wordt door velen ervaren als onoverzichtelijk (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

De rotonde aan het Delflandplein wordt door velen ervaren als onoverzichtelijk (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: )

Eenrichting op Delflandplein verdeelt coalitie

DELFT - Over de verkeersveiligheid op de rotonde aan het Delflandplein wordt al vanaf dag één getwijfeld door veel Delftenaren. De verkeerslocatie wordt als onveilig en onoverzichtelijk ervaren. Het college stelt voor om eenrichtingsverkeer voor fietsers in te stellen. Bij dat voorstel hebben coalitiepartijen GroenLinks en STIP hun twijfels.

De commissie besprak de brief van het college over de resultaten van een aanvullend onderzoek om de verkeersveiligheid op de rotonde te verbeteren. Op basis van dat onderzoek wil het college op korte termijn eenrichtingsverkeer op het Delflandplein invoeren en een veilige fietsoversteek aanleggen op de Papsouwselaan-Mercuriusweg. Op de lange termijn wil het college ook kijken naar alternatieve routes voor het fietsverkeer.

Stap vooruit
De fracties van SP en ChristenUnie gaven aan het eenrichtingsverkeer een goede oplossing te vinden. De ChristenUnie stelde dat fietsers de nieuwe route op de rotonde moeten leren en dat dienstbare handhaving daarbij kan helpen. D66 was ook positief, maar benadrukte dat de definitieve verkeersmaatregelen zoals het versmallen voor de Voorhofdreef niet vergeten mogen worden. Het CDA zei de lijn van de wethouder te steunen en ook de VVD sprak haar steun uit voor de eenrichtingsmaatregel. En net als Hart voor Delft kon ook Onafhankelijk Delft zich vinden in de plannen van het college. De PvdA sprak over een flinke stap vooruit.

Fietsonvriendelijk
GroenLinks zette vraagtekens bij het onderzoek en gaf aan het plein vooral onoverzichtelijk te vinden. Het voornemen om eenrichtingsverkeer voor fietsers in te voeren druist volgens GroenLinks ook in tegen de ambitie om voetgangers en fietsers op één te zetten. Ook STIP had kritiek op de plannen. Die fractie sprak over ‘de meest onvriendelijke oplossing voor fietsers’. STIP zei ook niet overtuigd te zijn dat met eenrichtingsverkeer de verkeersveiligheid verbeterd. Dat lukt in de visie van STIP alleen wanneer het aantal auto’s en fietsers wordt teruggedrongen, de autosnelheid wordt verlaagd, drempels worden gelegd en auto’s en fietsers elkaar niet meer tegenkomen. Pas daarna zou het invoeren van eenrichtingverkeer een optie kunnen zijn.

Alternatieve routes kunnen volgens de wethouder de komende vijf tot tien jaar niet worden aangelegd, omdat de gemeente er het geld niet voor heeft.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten