<p>Technisch Manager Jeroen Laurensen (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Technisch Manager Jeroen Laurensen (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

Nieuwe impuls jeugdopleiding brengt Ring Pass Delft op hoger niveau

DELFT - Ring Pass Delft is een sportclub waaraan sinds 1940 al veel generaties uit regio Delft zich hebben verbonden. De afdeling hockey heeft in de loop der jaren een stormachtige groei doorgemaakt met als resultaat zo’n 1400 hockeyleden. Om het hoge niveau waarop Ring Pass speelt vast te houden, is de club dit seizoen gestart met een impuls in de jeugdopleiding.

Door Cheyenne Toetenel

“De aanstelling van ons nieuwe technisch hart, bestaande uit Technisch Manager Jeroen Laurensen en twee Technisch Coördinatoren, moet zorgen voor een impuls waar we langere tijd plezier van hebben”, vertelt Anja Pool, bestuurslid Hockey. “Dit eerste jaar heeft het team zich voornamelijk bezig gehouden met het in beeld brengen van voorwaarden die nodig zijn om de club een boost te geven. Daaruit zijn drie terreinen gekomen waarbinnen het afgelopen seizoen de eerste stappen zijn gezet.”

Structuur jeugdopleiding
Het eerste terrein waar een belangrijke slag wordt geslagen is de structuur van de jeugdopleiding. Laurensen: “We willen iedereen zoveel mogelijk op maat bedienen, maar daarbij rekening houden met de ongelijkmatige ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren in hun jongste jaren basistechnieken, maar vanaf het moment dat ze naar de achttallen gaan moeten ze deze in een bepaalde context plaatsen. Door die achttallen los te koppelen van de jongste jeugd en ze te plaatsen tegenover de D-lijn maken zij grotere stappen.” Daarnaast is de keuze gemaakt om de gehele D-lijn op dezelfde manier te trainen, zodat daar zo min mogelijk differentiatie ontstaat tussen eerste en breedteteams. “Kinderen ontwikkelen zich dan nog te ongelijkmatig. Door de gehele lijn breed op te leiden heb je daar als club in een later stadium profijt van.”

Interne opleiding trainers
Het tweede terrein dat we dit jaar aanpakken is de interne opleiding van trainers. “Wij willen de komende jaren veel tijd en energie steken in het opleiden van onze eigen trainers en daardoor indirect onze spelers laten groeien.” Jeroen heeft een programma ontwikkeld dat middels korte cursussen op de club gevolgd kan worden en de trainers een carrière pad biedt mét certificaten. “We zijn van start gegaan met de opleiding voor de D- en achttaltrainers en hopen dat het zich de komende seizoenen als een olievlek verspreidt binnen de club. Als familieclub hebben we de ambitie om elkaar te trainen als een “waterval” van oud naar jong en top naar breedte. Dan helpt het enorm dat de generatie die nu volgens de nieuwe methode wordt opgeleid ouder wordt en straks zelf de jongste jeugd gaat trainen. Die cyclus maakt de club alsmaar sterker.”

Volgen van ontwikkeling van spelers
Een derde stap wordt gezet bij het volgen van de ontwikkeling van de spelers. “Wij vinden dat hierbij voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën en verschillende niveaus andere factoren van belang zijn. Jongens en meiden uit de A-lijn hebben andere aspecten in hun ontwikkeling dan bijvoorbeeld kinderen uit de D-lijn. En kinderen in de topteams hebben een ander ambitieniveau dan de kinderen in de andere teams.” Daarnaast wordt gewerkt aan een plan om jongens t.o.v. meisjes een ander trainingsprogramma aan te bieden. “Landelijk is de trend bij hockey dat jongens een derde van de club vormen en meisjes tweederde. Wij werken aan een plan om met jongens een ander trainingsprogramma te gaan draaien, wat de sport interessanter voor ze maakt.”

De eerste stappen zijn gezet en er is een fundament gemaakt om een flinke impuls te krijgen. Daar kan de club vanaf komend seizoen de eerste vruchten van gaan plukken.

Meer berichten