Het is een drukke boel bij de Wildopvang in Delft
Het is een drukke boel bij de Wildopvang in Delft

4 vragen over de Wildopvang in Delft

Algemeen

DELFT - Het is een drukke boel bij de Wildopvang in Delft. De opvang wordt steeds zichtbaarder in de media maar kampt nog steeds met financiële moeilijkheden. Nu het broedseizoen is begonnen maakt Delft op Zondag de balans op: vier vragen over de stand van zaken in de Wildopvang Delft.

Door Gilad Perez

Waarom wordt het steeds drukker in de opvang?
Dat heeft te maken met de zichtbaarheid. Volgens werknemer Odessa Webers zoekt de Wildopvang sinds de komst van Willeke van den Heuvel veelvuldig de publiciteit op: “Dan proberen we donateurs te werven en de ernst van de situatie uit te leggen.” Een paar jaar geleden dreigde zelfs een faillissement, maar zover kwam het niet. Ook zijn de banden met dierenambulances en andere Wildopvang centra aangehaald. Webers: “Het contact is veel beter geworden. Door die zichtbaarheid komen steeds meer mensen bij ons terecht.” Het afgelopen jaar werden ruim 3500 dieren opgevangen. Een stijging van 22 procent met het jaar daar voor.

Wat komt er allemaal binnen?
Het gros van de dieren wordt slachtoffer van het steeds kleiner wordende leefgebied. Webers: “Wij bouwen steeds meer gebouwen. Het gebied waar alle wilde dieren terecht kunnen wordt daarom steeds kleiner. Eekhoorns bijvoorbeeld, die zijn hier een stuk magerder dan op de Veluwe.” Dieren kunnen hierdoor ondervoed raken, maar ook verongelukte eenden en verwonde vogels worden hier opgevangen. Nu het broedseizoen weer is aangebroken lopen de vrijwilligers ook dit jaar een pasje sneller.

Waar maakt de opvang zich zorgen over?
Een opvallende trend dezer dagen is het aantal meldingen van kinderen die roekeloos omgaan met wilde dieren. De opvang hoort van kinderen die nestjes verstoren, voetballen met egels en gooien met baby duiven. In een bericht op Facebook richt de Wildopvang zich naar ouders, verzorgers, leerkrachten en aan iedereen die te maken heeft met kinderen: “Vertel de kinderen over de natuur, over dat je dieren niet mag ‘pesten’ en je ze met rust moet laten.” Willeke van den Heuvel geeft tegenwoordig presentaties op scholen om zelf ook die kennis over te brengen. “Daar wordt heel enthousiast op gereageerd”, vertelt Webers.

Wat heeft Wildopvang Delft nodig?
Het korte antwoord: donaties. Maar naast geldbedragen verwelkomt de opvang ook stapels met kranten en etensbakjes. “Het mag heel simpel zijn”, vertelt Webers. Niet heel simpel is het bouwen van een nieuwe ruimte. Volgens Webers behoort het gezien de financiën nog niet tot de mogelijkheden. “We proberen de dieren allemaal op te vangen maar het is behoorlijk krap. We zijn af en toe kooien aan het stapelen om zo veel mogelijk ruimte te maken.” Het geld zou kunnen komen van de gemeenten. Die dekken vooralsnog de opvang enkel 15% in zijn kosten. Druk zetten op verschillende gemeenten is het devies. Webers: “Wij zijn heel druk bezig met steun te zoeken bij verschillende gemeenten. De ene gemeente is daar makkelijker in dan de andere. We houden dat contact heel strak en hebben hun hulp écht nodig.”