<p>(Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

(Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

Delftse molentuin officieel geopend

DELFT - Het idee van de Delftse molentuin ontstond in 2019, bedacht door een aantal buurtbewoners en vrijwilligers van molen De Roos. Dat heeft geleid tot het opzetten van een molentuingroep, nauw verbonden met de Stichting van Molen de Roos. Ruim twee jaar later, op woensdag 12 mei 2021, is de molentuin met de onthulling van het informatiebord officieel geopend door wethouder Martina Huijsmans.

Na de onthulling kreeg de wethouder een rondleiding door de tuin onder leiding van enkele leden van de molentuingroep. De molentuin is een openbare tuin voor de buurt, en voor de bezoekers van en betrokkenen bij de molen. Het is een plek om te proeven, een plek om te kijken en een plek om te leren. De buurt kan profiteren van de producten uit de molentuin en van de mooie verblijfplaats. Voor de verbinding met de molen en voor educatieve doeleinden zijn er ook graanveldjes aangelegd en ligt er een molensteen bij de ingang. De aanleg van de molentuin is gestart op 30 augustus 2020 met het symbolisch in de grond zetten van de eerste scheppen, door de kinderen uit de buurt. Vervolgens is in de periode september tot eind november 2020 hard gewerkt aan het verbeteren van de grondsamenstelling, het aanleggen van paden en van een systeem voor wateropslag en -beregening, en uiteindelijk het inplanten van de beplanting. De inzet van de molentuingroep en de vrijwilligers is cruciaal geweest voor de aanleg van de tuin. Het budget voor de aanleg van de Molentuin is afkomstig van het Stimuleringsfonds van de gemeente Delft, Fonds1818, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Hoogheemraadschap Midden Delfland, de crowdfundingsactie, en van Alpha Beheer Delft. Zodra het weer mogelijk is om een evenement te organiseren zal er een grootschaliger, feestelijke opening plaats vinden. Intussen is iedereen van harte uitgenodigd een kijkje te nemen in de Delftse molentuin.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten